Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt, Tomter

Vacker strandfastighet på holmen Gloö i Brändö

Beskrivning

Fin strandfastighet om 5,292 ha som består av en stor udde vid namn Kalvholm som utgör sydvästra delen av holmen Gloö samt ungefär hälften av en namnlös holme/bergsklack/område om ca 0,36 ha som är belägen invid Brändö leden.

Fastigheten är obebyggd och så pass stor att det finns goda möjligheter att dela upp fastigheten i två mindre områden, som vardera passar bra för byggnation av fritidsboende och har tillgång till varsin vik med fina lägen till potentiella båtplatser.

Udden har ett skyddat läge och vackra bergspartier på den västra delen och två fina vikar i både den norra och södra delen av fastigheten.

Endast 1,6 sjömil till Brändö Andelshandel (ca 2,9 km), dvs ca 5 minuter med planande båt.

Fastigheten har vackra bergspartier och är beväxt med både enbuskar och lövträd.

Holmen är till karaktären vistelsevänlig och har en fin bergsbunden strandlinje mot söder, västern och norr.

I köpet ingår andel i två samfällda vattenområden 35-404-876-2 och 35-876-2-1 samt ett samfällt jordområde 35-878-1-1.

Fastighetsregisterutdrag på fastigheten samt kartor över samfällda områdena finns att ladda ner som bilagor på vår hemsida.

  • Andel i samfällt vattenområde 35-404-876-2 (Brändö bys Samfällda)
  • Andel i samfällt vattenområde 35-876-2-1 (samfällt vattenområde)
  • Andel i samfällt jordområde 35-878-1-1 (Stenbådans Landgrund).

Frågor rörande byggnation besvaras av kommuntekniker Bo Qvarnström och byggnadsordningen finns att ladda ner via vår hemsida.
www.brando.ax

Fakta om objektet

AdressKalvholm i Brändö
KommunBrändö
Begärt pris32 000 €
PrisinformationNytt begärt pris: 32 000 €
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaJa andel i två samfällda vattenområden 35-404-876-2 och 35-876-2-1 samt ett samfällt jordområde 35-878-1-1
Beteckning35-404-4-36
Gravationer Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Tomtarealca 52920 m²

Bilder