Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt

Strandområde på holmen Brändholm, Kökar.

Beskrivning

Fint strandområde med öster och söder läge på holmen Brändholm i Karlby, Kökar. I köpet medföljer en intilliggande bergklack om ca 1000 m2.

Till karaktären är området vistelsevänligt, bergsbundet och området  delvis beväxt av lövträd.

Skyddad båtplats för mindre båtar invid viken längs norra rån. Finns även en 2 m bred vägrätt 000-2009-K5751 över granntomterna 318-404-5-13 och 318-404-5-14 fram till en servitut för båtplats 000-2009-k5842 på fastigheten 318-404-5-14.

Bra byggplatser med förutsättningar till utsikt med öppna vyer (krävs lite trädfällning).

Med fastigheten medföljer hälften av moderfastighetens 318-404-5-12 andelar i samfällda vattenområdet 318-404-876-1 samt hamnplatsen 318-404-878-4 (se bifogade fastighetsregisterutdrag samt fastighetsregisterkartor)

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Kartor
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkartor på samfällda vattenområdet samt samfällda hamnplatsen
  • Fastighetsregisterkartor på området

Fakta om objektet

AdressBrändholm, Karlby, Kökar
KommunKökar
Utgångspris19 500 €
PrisinformationUtgångspris 19500 €
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaJa, andelar i samfällda vattenområdet 318-404-876-1 samt samfällda båtplatsen 418-404-878-4.
Beteckning318-404-5-2-12
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer
Tomtarealca 12000 m²

Bilder