Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt i Rangsby, Saltvik

Beskrivning

Outbruten bostadstomt om ca 3 000 m2 med bilväg fram till den södra tomtgränsen.

Tomten består av en svagt södersluttande skogsbacke bevuxen med barrskogsbestånd i parkställning. Markgrunden består av skogsmark utan synliga inslag av bergspartier.

Bocknäs Vatten finns i omedelbar närhet och kommunens avlopp är utbyggt ca 200 meter från tomten.

Närhet till skola, bibliotek och idrottsplan.

 

Körbeskrivning

Vid rondellen i Kvarnbo sväng mot Långbersöda/Tengsöda.
Efter ca 500 meter, vid brandstationen och idrottsplanen, sväng in till vänster och kör förbi idrottsplanen.
Där vägen delar sig ligger tomten rakt fram mellan två egnahemsfastigheter

 

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Kartutdrag

Fakta om objektet

KommunSaltvik
Utgångspris18 000 €
KostnaderÖverlåtelseskatt: 4 % av köpesumman om köparen inte uppfyller kraven om befrielse av överlåtelseskatt. Om tomtköparen bygger bostadshus som utgör minst 50% av ägarens första ägarbostad och som tas i bruk före köparen är 40 år gammal utgår ingen överlåtelseskatt på köpesumman. Formell hantering: 250 € för upprättande av köpebrev. 120 € för offentliga köpvittnets arvode. Kostnader för lagfartens utverkande. Övriga kostnader: Lantmäterikostnader
TillträdeOmgående efter köpslut
Tomtarealca 3000 m²

Bilder