Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Affärstomt invid Maxinge på Fågelberget i Sviby, Jomala

Beskrivning

Tomterna

Vid Blomstringevägen som löper fram alldeles väster om Sparhallen finns fyra tomter. De har planbeteckningen FA-1 vilket innebär att de är avsedda för småindustri- och affärsbyggnader. Byggnad kan även innehålla en bostad med en högsta våningsyta om 120 mför verksamhetens behov.

 

Tomternas exploateringstal är 0,3 och byggnad kan uppföras i II våningar. Enligt den instruktiva tomtindelningen som framgår av byggnadsplanen är tomterna ca 5.410 m2, 5.080 m2, 3.940 mrespektive 4.575 m2 stora. Tomternas slutgiltiga gränsdragning och areal kan justeras enligt överenskommelse.

 

Tomterna är till sin karaktär bergsbundna och de är sparsamt bevuxna med lågväxande barrträd. Väganslutningar sker mot Blomstringevägen som är färdigt utbyggd och ytbelagd.

 

Vatten- och avloppsledningsnätet är färdigt utbyggt och anslutning sker enligt överenskommelse med Jomala kommuns tekniska avdelning.

 

Utbyggnad

Med tanke på att fastställda byggnadsplaner ger möjlighet till olika tomtindelningar rekommenderas att intressent kontaktar byggnadsmyndigheten vid Jomala kommun för att erhålla detaljerad rådgivning avseende tomtens utbyggnad.

 

 

Utgångspris
55 €/m2

 

 

Fakta om objektet

KommunJomala
Utgångspris125 000 €
Prisinformation55€/m2
TillträdeOmgående efter köpslut.
BeteckningDel av fastigheterna KASBERG 3:97 i Dalkarby, Jomala och BLOMSTRINGE 4:32 i Dalkarby, Jomala (170-424-4-32)
Tomtarealca 2271 m²

Bilder