Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Företag & Tillhörande, Tomter

Affärstomt på Fågelberget invid Maxinge i Jomala

Beskrivning

Affärstomt med ett bra läge längs med Blomstringevägen som löper fram alldeles väster om Maxinge.

Tomten har planbeteckningen FA-1 vilket innebär att den är avsedd för småindustri- och affärsbyggnader. Byggnad kan innehålla en bostad med en högsta våningsyta om 120 mför verksamhetens behov.

Tomtens exploateringstal är 0,3 och byggnad kan uppföras i II våningar.

Tomten är till sin karaktär bergsbunden och sparsamt bevuxen med lågväxande barrträd.

Väganslutningar sker mot Blomstringevägen som är färdigt utbyggd och ytbelagd.

Vatten- och avloppsledningsnätet är färdigt utbyggt och anslutning sker enligt överenskommelse med Jomala kommuns tekniska avdelning.

Utbyggnad

Med tanke på att fastställda byggnadsplaner ger möjlighet till olika tomtindelningar rekommenderas att intressent kontaktar byggnadsmyndigheten vid Jomala kommun för att erhålla detaljerad rådgivning avseende tomtens utbyggnad. www.jomala.ax

Utgångspris
Nytt utgångspris: 115 000 €  vid köp före den 31.12.2023 (sista tomten). Tidigare tomtpriser 55 €/m2

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Kartutdrag
  • Tomtkarta

Fakta om objektet

KommunJomala
PrisinformationUtgångspris: 115 000 € vid köp före 31.12.2023 (tidigare 125 000 €/55€/m2)
Utgångspris115 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevs upprättande (270 €), offentliga köpvittnets arvode (120 €), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt ( 4 % av köpesumman ).
TillträdeOmgående efter köpslut.
BeteckningDel av fastigheterna KASBERG 3:97 i Dalkarby, Jomala och BLOMSTRINGE 4:32 i Dalkarby, Jomala (170-424-4-32)
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer för gäld.
Tomtarealca 2271 m²

Bilder