Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Övriga objekt

Andel i Kyrkoby samfällda vattenområden i Eckerö.

Beskrivning

Fastigheten Solberga Vattenandel i Kyrkoby, Eckerö.

Fastigheten består endast av andelar i Kyrkobys samfällda vattenområde 43-403-876-1 som är totalt 747,7 ha stort samt har en landareal om 0,5536 ha.

Samfälligheten består av 7 skiften, vilka framgår på kartorna som finns som bilagor. Andelens storlek framgår på fastighetsregisterutdraget som finns som bilaga.

Fastighetsbeteckning: 43-403-876-1
Namn: Smf.vattenområde
Registerenhetens art: Samfällt vattenområde
Kommun: Eckerö (043)
Registreringsdatum: 7.3.1989
Total areal: 748,3 ha
Landareal: 0,5536 ha
Vattenareal: 747,7 ha
Antal skiften: 7

Fakta om objektet

KommunEckerö
PrisinformationNytt begärt pris 9 800 €
Begärt pris9 800 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Beteckning43-403-1-65
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer för gäld.

Bilder