Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Övriga objekt

Andel i Vesterkalmare samfällda vatten-, sjöbods- och strandområde.

Beskrivning

Till försäljning föreligger 1/5 av moderfastigheten Nyängs samfällda Rnr 4:143 i Vesterkalmare, Jomala andelar i samfällda land- och vattenområden enligt följande:

 • samfällda vattenområdet 170-431-876-1 som utgör östra delen av Slemmern (se bifogade kartor). Ägandeandelen utgör ca 0,7278 % i vattenområdet. Delägare i Vesterkalmare samfällda vattenområde har rätt att utan inlösen av fiskekort få spinnfiska,
  meta, pilka och fiska med högst 4 st.30 meter långa nät, vinterkrokfiska, samt fiska med katsa och ryssja.
 • samfällda strandområdet 170-431-878-1 som är 5900 m2 med ca 112 m lång rågräns mot Slemmern (se bifogade kartmaterial). Ägarandelen utgör ca 1,4655 % av strandområdet.
 • samfällda sjöbodplatsen/båtplatsen 170-431-878-3 som är 1900 m2 som är beläget längst ut på Kalmarören (se bifogade kartmaterial). Ägarandelen utgör ca 1,4655 % av sjöbodplatsen. Strandområdet och intilliggande tillandningar och vattenområdet är utarrenderat till Örens småbåtsförening r.f

  Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Kartor på samfällda vattenområdet 170-431-876-1
  • Kartor på samfällda strandområdet 170-431-878-1
  • Kartor på samfällda sjöbodplatsen 170-431-878-3
  • Gällande generalplan och dess bestämmelser
  • Fiskeregler i Vesterkalmare

Fakta om objektet

AdressVesterkalmare
KommunJomala
PrisinformationBegärt pris: 7000 €
Begärt pris7 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (300 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (128 €), utgående överlåtelseskatt (3 % av köpesumman) andelarnas utbrytning från moderfastigheten och sökande av lagfart.
Beteckning170-431-4-143
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer för gäld.

Bilder