Bostadshus i Mariehamn

Bostadshus med ett centralt läge vid Ekogränd 10 i Mariehamn

Utgångspris: 109 000 €
Adress Ekogränd 10
Kommun Mariehamn
Antal rum 7 rum och kök
Yta ca 192 m²
Tomtareal 414 m²
Utgångspris 109 000 €
Byggnadsår 1971

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Besiktningsprotokoll

Ladda ner

Fuktmätningsprotokoll

Ladda ner

Energideklaration

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag, servitutskarta och fastighetsregisterkarta

Ladda ner

Byggnadsbeskrivning vid byggnation 1971

Ladda ner

Byggnadsbeskrivning vid ombyggnad 1979

Ladda ner

Byggnadsbeskrivning vid ombyggnad 1983

Ladda ner

Ny dragning av vattenledning

Ladda ner

Allmänna försäljningsvillkor

Ladda ner

Beskrivning

Fastigheten är utmätt och säljs via Utsökningsverket i enlighet med detta sammanställda försäljningsprospekt jämte bilagor.

Bostadshuset är uppfört i 1½ plan jämte fullständig källare 1971 med ett centralt läge i Mariehamn.

Bostadshuset rymmer hall, kök, vardagsrum, matsal, 3-4 sovrum, allrum, två badrum, två wc, förvaringsutrymmen, källarutrymmen med förråd, gammaldags duschrum, bastu, teknikrum.

Finns två enkla garage som är ihopbyggt med bostadshuset.

Huset är i behov av omfattande renovering, vilket även framgår av de bifogade konditionsgranskningsprotokollet från Besiktningshuset.

Våningsytan är angiven till 192 m2 + källarvåning.

Uppvärmning av bostadshuset sker via fjärrvärme till vattenburna radiatorer.

Källarvåningen är murad med gjutet mellantak till entréplanet.

Bostadsdelen uppförd i lösvirke. Fasaden är beklädd med stenbelagda träfiberskivor och yttertaket är belagt med eternitskivor.

Det finns en invalidhiss för rullstol som går från gårdsplan till entrén, men dess funktion är inte utredd.

Kommunalt vatten och avlopp.

Planritningarna som finns med i försäljningsprospektet kan avvika från verkligheten (omritade från ursprungsritningarna) och det är viktigt att en köpare själv kontrollerar riktigheten i samband med noggranna okulärbesiktning som en köpare bör utföra inför detta köp.

Övrigt

 • Källarvåningen visar förhöjda fuktvärden (se fuktmätningsprotokollet som finns som bilaga).
 • Huset har varit uppdelat i två lägenheter (fortfarande dokumenterat som två lägenheter), men vid senaste ombyggnaden har man öppnat upp mellan lägenheterna så att hela huset i dag utgör en bostad.
 • Det råder byggnadsförbud fram till den 17.06.2025 eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft
 • Bl.a. yttertaket, fasadskivorna och andra byggnadsmaterial kan vara problemavfall p.g.a.  bla innehåll av asbest.
 • Energideklarationen som är uppgjord är troligtvis missvisande p.g.a. att huset är och har varit obebott en längre tid, dvs angiven energideklaration är beräknad på en för låg energiåtgång
 • Nuvarande vattenanslutning kommer via grannfastigheten 478-8-5-8 och i samband med köpet så behöver köparna bekosta en ny egen vattenanslutning (ingen anslutningsavgift, men uppskattat till ca 2-3000 € i ny dragningskostnad). Mera information på Mariehamns stads hemsida https://www.mariehamn.ax/styrdokument-och-publikationer/anslutningskostnader-va
 • Tidigare värmesystem (oljepanna och oljetank) finns kvarlämnat i källarplanet (behöver kontrolleras att oljetanken är tömd).
 • Det finns en hel del konstaterade fel och brister som framgår av besiktningsprotokollet från Besiktningshuset som finns att ladda ner som bilaga på vår hemsida. Priset på försäljningen är satt med beaktandet av att inget normalt konsumentskydd finns samt försäljningsobjektets skick och standard kan ses som ett totalrenoveringsobjekt.
 • Köpare ansvarar för eventuell debiterad och obetald fastighetsskatt för 2022 samt eventuella avgifter för överföring av anslutningsavtal (vatten, el, avlopp och fjärrvärme).
 • Det finns obetalda vatten- och avloppsräkningar om ca 200-250 € som köparen kommer att måsta stå för om de inte erläggs av säljaren.
 • I samband med köpet så kommer den nya köparen behöva att dra en förnyad vattenledning till fastigheten (uppskattat av Mariehamns VA-verk att det kostar ca 2-3000 €) Se bilagan ny vattendragning var det finns en skiss på hur vattendragningen bör lösas.
 • Det finns ingen kännedom om eventuella övriga rättigheter eller skyldigheter som övergår på köparens ansvar vid köp än de som angivits i denna beskrivning.
 • Finns det finns flera intressenter som accepterar utgångspriset så kommer en auktion att förrättas mellan dessa intressenter.
 • Efter att FastighetsKonsult Ab fått klart med köpare av den utmätta egendomen så tas beslut om försäljningen via utsökningsverket (se infon nedan)
 • OBS att eftersom försäljningen sker via utsökningsverket så finns inte det normala konsumentskyddet (se bilagan försäljningsvillkor)

Information om hur försäljningen slutförs i samband med att försäljningen sker via Utsökningsverket.

När vi har klart med köpare så skriver Utsökningsverket ett beslut om att sälja fastigheten till köparen.  Från beslutsdatumet löper tre veckors besvärstid. Köparen kan tidigast få äganderätten och köpebrevet efter att besvärstiden utgått förutsatt att inget besvär har inlämnats och att hela köpeskillingen är erlagd till utsökningsverket. Vid besvär måste man invänta på domstolshandläggningens beslut innan affären kan slutföras. Köpeskillingen måste vara erlagd till Utsökningsverket oberoende av besvär eller ej, om köpet upphävs vid domstolshandläggningen så återbetalas köpeskillingen. Besittningsrätten övergår på köparen då hela köpeskillingen är erlagd och om säljaren inte vid det tillfället frivilligt upplåter tillträde för köparen av överlåtelseobjektet så kan köparen från den dagen ansöka om vräkning. Efter vräkning får köparen använda huset/fastigheten, men alla åtgärder görs på egen risk innan äganderätten övergått på köparen.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

 • Besiktningsprotokoll från Besiktningshuset
 • Fuktmätningsprotokoll
 • Energideklaration
 • Ursprunglig byggnadsbeskrivning samt två ombyggnadsbeskrivningar
 • Fastighetsregisterutdrag, servitutskarta och fastighetsregisterkarta
 • Försäljningsvillkor enligt utsökningsverket

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Planlösning

Entréplan

Planlösning

Övervåning

Planlösning

Källarvåning

Planlösning

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Ekogränd 10
Kommun
Mariehamn
Yta
Våningsytan finns angiven som ca 192 m2 i den dokumentation som framtagits från Mariehamns stad.
Prisinformation
Utgångspris: 109 000 €
Utgångspris
109 000 €
Kostnader
Köparen svarar för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Våning
1,5 + källarvåning
Tillträde
Se försäljningsinformationen under övrigt.
Byggnadsår
1971
Samfällda
Nej ingen andel i samfällda.
Beteckning
478-8-5-8
Gravitationer
Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Uppvärmning
Vattenburen fjärrvärme
Tomtareal
ca 414 m²
Uteplats
Invid huvudentrén finns en liten balkong/altan under tak. Bra förutsättningar att färdigställa en uteplats i trädgården.
Bastu
Finns en äldre bastu i källarplan, men dess funktion är inte utredd.
Energiprestandaklass