Bostadshus på landet

Bostadshus, fritidsbostad och stort garage i centrala Geta

Adress Hemgårdsvägen 5
Kommun Geta
Antal rum 4 rum och kök
Tomtareal 2 000 m²
Byggnadsår Ca 1970-71.

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Allmänna auktions- och försäljningsvillkor

Ladda ner

Allmän försäljningsinformation

Ladda ner

Besiktningsprotokoll

Ladda ner

Energideklaration

Ladda ner

Fuktmätningsprotokoll

Ladda ner

Byggnadsbeskrivning av enplanshuset

Ladda ner

Fastighetsregisterkarta

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Generalplanekarta och dess bestämmelser

Ladda ner

Plan- och fasadritningar på enplanshuset

Ladda ner

Beskrivning

Fastigheten är utmätt och säljs genom Utsökningsverket i enlighet med detta sammanställda försäljningsprospekt jämte bilagor.

Fastighet om 2000 kvm med ett centralt läge i Geta. Fastigheten är uppförd med ett enplanshus med garage, ett äldre bostadshus i 1½ våningsplan, ett stort dubbelgarage, uthus inrymmande ett enkelt kallgarage samt ett uthus inrymmande förråd.

Det nyare bostadshuset är uppfört i ett våningsplan ca år 1970 på gjuten betongplatta och inrymmer kök, vardagsrum, tre sovrum, badrum och ett garage. Totala våningsytan utgör ca 154 m2, varav bostadsdelen utgör ca 99 m2 och ekonomidelen utgör resterande ca 55 m2. I byggnadslovet är våningsytan angiven till 106,92 m2.

Köket är utrustat med vitvaror i form av  kyl/frys, spis med keramisk häll och ugn, elfläkt och rymmer även plats för ett större matbord. Vid matplatsen finns en altandörr till en altan/uteplats under tak med söderläge.

Vardagsrummet är rymligt och har stora fönster mot norr.

Uppvärmning av huset sker genom vattenburen centralvärme från oljepanna och en luft-luftvärmepump finns installerad i vardagsrummet. Huset har självdragsventilation.

Fastigheten är anslutet till det kommunala avloppsnätet och till Vestergeta Vattensammanslutning.

Fastigheten är belägen på ett generalplanerat område och generalplanen och dess bestämmelser finns med som en pdf-bilaga för nedladdning.

Tomten har en areal om 2000 kvm och på tomten finns utöver bostadshuset, ett gammalt bostadshus i 1½-plan med yttermåttet ca 9,4 m x 6, , ett dubbelgarage med yttermått om ca 11,55 m x 7,6 m, ett fristående och enkelt kallgarage med yttermått om ca 5,46 m x 3,6 m samt ett fristående förråd/uthus med ett yttermått om ca 2,85 m x 2,36 m.

Det äldre huset inrymmer hall, två förråd, kök, wc och allrum i entréplanet och wc, fd kök, sovrum och allrum på övre plan.

Övrigt

  • Det fristående dubbelgaraget står delvis på grannfastigheten 65-405-1-27 och rågränsen mot den fastigheten är enligt uppgift felaktig på grund av att någon har flyttat råstenarna. Om det finns behov av att fastställa den rätta rålinjen så behöver man (köparen) anhålla om rågång och ta kostnaden som lantmäteriförrättningen medför.
  • Bostadshuset är uppfört i blå ytong och kan innehålla förhöjda radonvärden. Radonmätning har inte utförts.
  • Båda bostadsbyggnaderna är i behov av omfattande renoveringar och underhåll (enplanshuset är konditionsgranskat samt energi- och fuktbesiktat.
  • En köpare kan hamna på att betala obetalda fastighetsskatter, elräkningar, obetalda avloppsräkningar samt obetalda vattenräkningar i samband med köpet (och i dagsläget finns en obetald elräkning på 56,71 € samt att vattenräkningarna för år 2023 ej är fakturerade.
  • Fastigheten belastas av tagande av hushållsvatten, ledande av hushållsvatten samt av vägrätt, vilka framgår på fastighetsregisterutdraget samt fastighetsregisterkartan (PDF -bilagor).
  • Enligt ägaren så finns det sönderfrusna vattenrör till gamla huset som behöver åtgärdas innan man slår på vattnet.
  • Det gamla huset har endast nyttjats som fritidsbostad/övernattning efter år 2010.
  • Intressenterna uppmanas att göra en egen noggrann besiktning i enligt med undersökningsplikten och en konditionsrapport skall ses som ett underlag i köpprocessen. Köparen har fortfarande ansvaret för att göra en noggrann undersökning av fastigheten och dess beståndsdelar.
  • Efter att FastighetsKonsult Ab fått klart med köpare av den utmätta egendomen så tas beslut om försäljningen via Utsökningsverket (se mer information nedan).
  • Observera att eftersom försäljningen sker via Utsökningsverket så finns inte det normala konsumentskyddet (se den nerladdningsbara PDF-bilagan försäljningsvillkor).

 

Information om hur försäljningen slutförs i samband med att försäljningen sker via Utsökningsverket.

– När vi har klart med köpare så skriver Utsökningsverket ett beslut om att sälja fastigheten till köparen. Från beslutsdatumet löper tre veckors besvärstid. Köparen kan tidigast få äganderätten och köpebrevet efter att besvärstiden utgått förutsatt att inget besvär har inlämnats och att hela köpeskillingen är erlagd till utsökningsverket.
– Vid besvär behöver man invänta på domstolshandläggningens beslut innan affären kan slutföras.
– Köpeskillingen behöver vara erlagd till Utsökningsverket oberoende av besvär eller ej, om köpet upphävs vid domstolshandläggningen så återbetalas köpeskillingen.
– Besittningsrätten övergår på köparen då hela köpeskillingen är erlagd och om säljarna inte vid det tillfället frivilligt upplåter tillträde för köparen av överlåtelseobjektet så kan köparen från den dagen ansöka om vräkning.
– Efter vräkning får köparen använda huset/fastigheten, men alla åtgärder görs på egen risk innan äganderätten övergått på köparen.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Hemgårdsvägen 5
Kommun
Geta
Antal rum
Enplanshuset inrymmer fyra rum och kök.
Våning
1 plan
Tillträde
Se under punkten övrigt var förutsättningarna för tillträdet är utredda.
Byggnadsår
Ca 1970-71.
Samfällda
Inga andelar i samfällda.
Beteckning
65-405-1-18 (Hasselbo RN:r 1:18 i Gräggnäs, Geta)
Gravitationer
Fastigheten är utmätt och i samband med slutförd försäljning så krävs ett beslut om samtycke till försäljningen av fordringsägarna, vilket beräknas ta ca 1 månad från köpslutet. Samtliga pantbrev och utmätningen dödas i samband med köpet.
Uppvärmning
Enplanshuset uppvärms via vattenburen centralvärme från Jämä kombipanna (olja/ved) från 1970 och en luftvärmepump som finns i vardagsrummet.
Tomtareal
ca 2000 m²
Uteplats
Ja det finns en altan/uteplats under tak på södra sidan av huset.
Bastu
Det finns en fd bastu som inte är i bruk och som saknar lavar.
Energiprestandaklass