Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Bostadshus på landet

Bostadshus i Lumparland

Beskrivning

Fastigheten är utmätt och säljs genom Utsökningsverket i enlighet med detta sammanställda försäljningsprospekt jämte bilagor.

Bostadshus om 1½ våningsplan med källarvåning. Entrévåningen inrymmer en hall, ett wc, kök, vardagsrum, matsal och övervåningen rymmer en hall, två sovrum och en oinredd vind. I källarutrymmena inryms hall, förråd, snickarbod och ett gammaldags tvättrum/duschrum/bastu. Bostadshusets våningsyta i bostadsdelen utgör ca 98 kvm och källarplanets våningsyta ca 68 kvm (våningsytorna är angivna vid en tidigare försäljning).

Vitvarorna i köket består av elspis med ugn, elfläkt och en kyl/frys och enligt uppgift är samtliga vitvaror från år 2006. Köksinredningen är troligtvis den ursprungliga.

Enligt uppgift är bostadshuset troligtvis uppfört i stockstomme under 1930- eller 1940-talet, ombyggt i slutet av 1940-talet samt början av 1950-talet och slutligen färdigställt år 1952. Huset har därefter renoverats i olika etapper, bland annat har man utfört några grundreparationer och renoveringar som förnyat panel på södra sidan år 2001, dränerat huset år 2004 och lagt in nya vitvaror i köket år 2006. Man har även förnyat fönstren med 3-glasfönster i bostadsvåningarna och gammaldags 2-glasfönster i källarplanet.

Bostadshusets yttermått är ca 9 m x 8 m.

Uppvärmning av bostadshuset sker genom vattenburen centralvärme från en bergvärmepump (bara kostnaden för installation av bergvärme ligger på ca 20-26 000 €). Huset har självdragsventilation.

Elanslutning till Ålands Elandelslag är utmätt och ingår i försäljningen, det vill säga köparen hamnar att betala skulden till ÅEA om ca 1700 € eller lösa en ny anslutning som kostar ca 2210 €.

Kommunal vattenanslutning med en skuld till Lumparlands kommun som idag är  543,31 € (23.10.2023) och en ny vattenanslutning kostar ca 2550 €.  En köpare kommer troligtvis behöva erlägga skulden som beräknas ligga mellan 600-700 € fram till försäljningsavslutet.

På fastigheten finns en avloppsanläggning med markinfiltrering från år 2015 installerad och besiktad, det finns även en grävd brunn som inte är i användning.

Bostadshuset är i behov av omfattande renoveringar, vilket framgår i Investigos konditionsgranskningsprotokoll som finns som nerladdningsbar bilaga till detta prospekt.

Fastigheten är 3300 kvm och har ett naturskönt läge med närhet till daghemmet Videungen, Lumparlands lågstadieskola och Lumparlands matbutik Matboden i Lumparland (ca 4,5 km).

På tomten finns det tre enkla och fristående byggnader, ett äldre kallgarage, ett vedlider/förråd och en lekstuga, samtliga är i nöjaktigt/dåligt skick.

Övrigt

 • Fastigheten har ingen andel i samfällda.
 • På bostaden har ingen lagstadgad energideklaration sammanställts.
 • Överlåtelseskatten är numera 3 % (betalas 4 % om den erläggs före 31.12.2023, men 1 % återbetalas med ränta efter årsskiftet). Möjlighet att köpa fastigheten som första bostad vid uppfyllande av gällande krav och slippa erlägga överlåtelseskatt upphör om överlåtelsehandlingen undertecknas efter den 31.12.2023.
 • Intressenterna uppmanas att göra en egen noggrann besiktning i enligt med undersökningsplikten och en konditionsrapport skall ses som ett underlag i köpprocessen. Köparen har fortfarande ansvaret för att göra en noggrann undersökning av fastigheten och dess beståndsdelar.
 • Köparen ansvarar för eventuell obetald fastighetsskatt, el- och vattenräkningar fram till tillträdet eller så finns möjligheten att teckna en ny vatten- och elanslutning enligt gällande taxa.
 • Det finns ingen kännedom om eventuella övriga rättigheter eller skyldigheter som övergår på köparens ansvar vid köp än de som angivits i denna beskrivning.
 • Finns det flera intressenter som accepterar utgångspriset så kommer en auktion att förrättas mellan dessa intressenter.
 • Efter att FastighetsKonsult Ab fått klart med köpare av den utmätta egendomen så tas beslut om försäljningen via Utsökningsverket (se mer information nedan).
  Observera att eftersom försäljningen sker via Utsökningsverket så finns inte det normala konsumentskyddet (se den nerladdningsbara pdf-bilagan försäljningsvillkor).
 • Information om hur försäljningen slutförs i samband med att försäljningen sker via Utsökningsverket.
  – När vi har klart med köpare så skriver Utsökningsverket ett beslut om att sälja fastigheten till köparen. Från beslutsdatumet löper tre veckors besvärstid. Köparen kan tidigast få äganderätten och köpebrevet efter att besvärstiden utgått förutsatt att inget besvär har inlämnats och att hela köpeskillingen är erlagd till utsökningsverket.
  – Vid besvär behöver man invänta på domstolshandläggningens beslut innan affären kan slutföras.
  – Köpeskillingen behöver vara erlagd till Utsökningsverket oberoende av besvär eller ej, om köpet upphävs vid domstolshandläggningen så återbetalas köpeskillingen.
  – Besittningsrätten övergår på köparen då hela köpeskillingen är erlagd och om säljarna inte vid det tillfället frivilligt upplåter tillträde för köparen av överlåtelseobjektet så kan köparen från den dagen ansöka om vräkning.
  – Efter vräkning får köparen använda huset/fastigheten, men alla åtgärder görs på egen risk innan äganderätten övergått på köparen.

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

 • Fastighetsregisterutdrag
 • Kartutdrag
 • Konditionsgranskningsrapport från Investigo Oy Ab av den 12.07.2023

Fakta om objektet

AdressÄngösundsvägen 392
KommunLumparland
Rum4 rum och kök
Ytaca 158 m²
ByggnadsårTroligtvis 1930- eller 1940-talet.
PrisinformationUtgångspris: 39 500 €
Utgångspris39 500 €
KostnaderUtgående överlåtelseskatt 3% av köpesumman och sökande av lagfart.
Våning1½ plan med källarvåning
SamfälldaNej ingen andel i samfällda.
Beteckning438-405-4-20
Gravationer Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld. Säljaren får välja om de vill överta de befintliga pantbreven fria från gäld eller om de skall dödas i samband med köpet.
UppvärmningVattenburen centralvärme från en bergvärmepump.
Tomtarealca 3300 m²
UteplatsFinns ingen iordningställd uteplats, men det finns gott om plats att iordningställa uteplatser på tomten. Finns en liten balkong på övre bostadsvåningen.
BastuDet finns en gammaldags bastu i samma utrymme som grovkök och duschrum.

Bilder