Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt i Kastelholm, Sund.

Beskrivning

Bostadstomt med vackert läge och storslagen sjöutsikt mot Slottssundet.

Tomten är belägen ca 10 meter + ovanför vattenytan vilket ger tomten en trevlig utsikt ner mot vattnet.

Kommunalt vatten och avlopp finns invid tomtgränsen.
Sunds kommuns anslutningstaxor framgår på länken www.sund.ax

El finns i närområdet. Kostnaden för elanslutning erhålles från Ålands Elandelslag.

Byggnadsrätt för 300 kvm i två våningsplan enligt kommunens byggnadsplan.

Tomten är på planerat område.

Vägrätt enligt bifogat fastighetsregisterutdrag för närmare beskrivning.

Inga andelar i samfällda ingår.

Tillträde omgående efter köpslut.

Övrigt

Fastigheten belastas av 5 m bred vägrätt enligt befintlig väg (se fastighetsregisterutdraget).

Frågar angående byggnation ställs till kommunens byggnadsinspektör Erik Norrback.

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartutdrag
  • Karta
  • Byggnadsplanebestämmelser

Fakta om objektet

KommunSund
Utgångspris37 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
TillträdeOmgående efter köpslut
Beteckning771-412-2-159
Tomtarealca 2960 m²

Bilder