Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt i Kungsö, Jomala.

Beskrivning

Trevlig bostadstomt om 2530 kvm på detaljplanerat område för bebyggelse av egnahemshus.

På tomten får en byggnad om högst två lägenheter uppföras. Byggnaden får uppföras i max 1,5-plan och exploateringstalet är 0,1, vilket ger en byggnadsrätt om 253kvm.

Stor byggnadsruta som möjliggör alternativa placeringar för byggnationen.

Tomten är sly- och skogbeväxt och gränsar till parkområde i naturtillstånd på två sidor.

Kommunalteknik såsom vägar, vatten, gatubelysning och el är utbyggt i området.

Enskilt avlopp enligt kommunens direktiv (ansöks hos Jomala kommun).

Eftersom området är detaljplanerat har även personer som saknar Åländsk hembygdsrätt men som är bosatta i landskapet möjlighet att förvärva tomten för fast boende.

För information angående byggnation, vatten och avlopp hänvisar vi till kommunen www.jomala.ax.

För frågor angående elanslutning hänvisar vi till Ålands Elandelslag www.el.ax.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta
  • Detaljplan och detaljplanebestämmelser

Fakta om objektet

AdressHindersnäsvägen 2, AX-22130 Kungsö
KommunJomala
PrisinformationUtgångspris: 39 000 €
Utgångspris39 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaNej ingen andel i samfällda.
Beteckning170-418-3-138
Gravationer Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Tomtarealca 2530 m²

Bilder