Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt nr 3 i Söderby, Lemland

Beskrivning

Bostadstomt nr 3 med centralt läge i Söderby om ca 1 527 m². Tomten har en byggnadsrätt om 250 m² och bostadshuset bör uppföras i 1 ½ plan. Den är belägen vid återvändsgränd vid gatan Midsommargränd, parallellt med Lemlandsvägen. I väster och söder angränsar åkermark.

Vid tomtens utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät, till taxor som fastställs av Lemlands kommun. Elanslutning enligt Ålands Elandelslags fastställda taxa.

Den norra tomtgränsen gällande tomt nr 3 bör förses med bullerplank/staket.

Tomterna är outbrutna från fastigheten Österåker 6:21 i Söderby by i Lemlands kommun. (417-418-6-21)

 

Köpkostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande, offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) eventuella jordförvärvstillstånd, lagfart och fastighetsförrättning samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).

Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.

 

Kvarter 22
Beteckning Areal Byggrätt Utgångspris
Tomt nr 1 Ca 1.319m2 250m2 i 1½plan SÅLD
Tomt nr 2 Ca 1.379m2 250m2 i 1½plan 18.000€
Tomt nr 3 Ca 1.537m2 250m2 i 1½plan 18.000€

Fakta om objektet

KommunLemland
Utgångspris18 000 €
KostnaderKöparen står för kostnaderna för överlåtelseskatt (4% av köpesumman), köpebrev, eventuella jordförvärvstillstånd, lagfart och fastighetsförrättning.
GravationerFri från gravationer
Tomtarealca 1537 m²

Bilder