Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt i Söderby, Lemland.

Beskrivning

Obebyggd bostadstomt vid Norra Söderbyvägen 161.

Tomten är färdigt rålagd och är ca 1 362 m². Vackert västerläge mot åkrar och ängar.

Byggrätten är 300 m² för ett bostadshus i 1 ½ plan och en ekonomibyggnad. Bostadshusets taklutning bör vara 27-35 grader.

Närhet till kommunal service såsom Lemlands grundskola åk 1-6, fritidshem, daghem samt butiker.

Kommunalt vatten och avlopp samt el finns draget till tomtgränsen. Anslutningsavgifter enligt kommunens gällande taxor (se www.lemland.ax) och Elandelslagets (se www.el.ax).

Möjlighet att ansluta till fiber finns. Kontakta Ålands Telefonandelslag för information om kostnaderna.

Eventuella byggnadsfrågor besvaras byggnadsinspektören i Lemlands kommun.

På tomten finns ett tc uppfört och ett litet förråd under byggnation.

Köpkostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande, offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Kartor

 

Fakta om objektet

AdressNorra Söderbyvägen 161
KommunLemland
Utgångspris19 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande, offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaNej ingen andel i samfällda.
Beteckning417-418-5-27
Tomtarealca 1362 m²

Bilder