Tomter

Bostadstomt med tillgång till strand i Mörby, Hammarland

Kommun Hammarland
Tomtareal 1 311 m²

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Lagfartsbevis

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Detaljplanekarta och dess bestämmelser

Ladda ner

Beskrivning

Beskrivning

Bostadstomt med vackert västerläge och en skymt av Marsund.

Tomten är 1307 m2 och byggnadsrätten utgör 279 m2 enligt gällande detaljplan.

Med fastigheten 1/7 av Skepparbackens allmänna område som äger strandområdet med ca 76 lång strandlinje mot Marsund, del i befintlig strandbastu, strandbod med förråd och parkområden nedanför tomten.

Fastigheten har andel i sju olika samfälligheter enligt bifogat fastghets registerutdrag.

Kommunalt vatten och avlopp finns invid tomten.

Tillträde omgående efter köpslut.

Övrigt

– El-anslutningsavgift till Ålands Elandelslag
– Anslutningsavgift till Hammarlands kommun för vatten
– och avloppsledningsnät enligt kommunens taxa
– Småkärrsvägens väglag uppbär separat vägavgift för tomtägare en engångsavgift om 185 € samt årligen fastställd taxa (148 € /för åren 2015- 2016).
– köparen ansvarar för köpebrevets upprättande, köpvittnesarvodet, sökande av lagfart och erläggande av överlåtelseskatt samt tomtens andel av kostnaden för bildandet av ”strandlag” för området.

Bilagor:

– fastighetsregisterutdrag på båda fastigheterna

– lagfartsbevis på båda fastigheterna

– detaljplanekarta och dess bestämmelser

– prospekt

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Hammarland
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
Fastigheten har andelar i sju olika samfälligheter. Se bifogade fastighetsregisterutdrag i prospektet.
Beteckning
Hela 76-415-3-36. Samt 1/7 i samägda 76-415-3-35
Gravitationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Tomtareal
ca 1311 m²
Uteplats
Både på egna gården och på det samägda området som finns mellan husen och enda ner till stranden.
Bastu
Finns gemensam bastu nere på strandområdet.