Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt på Björkudden i Lemböte, Lemland

Beskrivning

Bostadstomt nr 2  i Kvarter 4103.

På natursköna och strandnära Björkudden i Lemböte, Lemland har ett helt nytt bostadsområde planlagts och färdigställts.

Inom planområdet finns ett antal egnahemstomter, en tomt för allmänna byggnader och planerat för simstrand, lekpark samt markområden för kolonilotter.

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnätet samt gatubelysning är utbyggt och man kan omgående inleda tomtens bebyggande.

Exploateringstalet är 20 % av tomtens areal vilket ger en byggrätt på 382 m2 i 1½ plan.

Området präglas av ett naturnära tankesätt med talrika grönområden, stort lekparksområde med närhet till simstranden och hela planområdet är omgivet av stora skogs- och strövområden.

På tomten för allmänna byggnader har man fört diskussioner om att uppföra daghemsbyggnad.

Priserna har justerats från 30 €/kvm till 25 €/kvm.

Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät till taxor som fastställs av Lemlands kommun.

Tomterna överlåts i sina nu befintliga skick.

Tomterna överlåts fria från gravationer.

Angiven tidpunkt för inom vilken färdigställande av byggnad är tre (3) år efter köpslut.

Köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut.

Tillträde till tomten övergår på köparen då köpesumman är betald till fullo.

 

Information om anslutning till elnätet fås via Ålands Elandelslag.
www.el.ax

Frågor rörande byggnation och avlopp besvaras av kommunen.
www.lemland.ax

 

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Karta över tomtens placering
  • Detaljplan

 

Fakta om objektet

KommunLemland
Utgångspris47 750 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
TillträdeOmgående efter köpslut
GravationerÖverlåts fri från gravationer.
Tomtarealca 1910 m²

Bilder