Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomt vid Nybyggarvägen i Söderby, Lemland

Beskrivning

Bostadstomt med ett centralt och soligt läge vid återvändsgränd i Söderby, Lemland.

Tomtens areal utgör 1810 kvm och enligt gällande byggnadsplan är byggnadsrätten 240 kvm.

Tomten har ett fint söder- och västerläge och den är färdigt rålagd, avverkad och delvis påbörjad med markarbeten inför byggnation.

El- vatten- och avloppsanslutning finns invid tomten.

Bostadstomten är detaljplanerad och ligger vid en återvändsgränd mer närhet till kommunal service såsom daghem, skola, matbutik och sporthall med gym.

För information kring byggnation och anslutningsavgift för vatten och avlopp hänvisar vi till kommunen www.lemland.ax.

För information kring elanslutning hänvisar vi till Ålands Elandelslag www.el.ax.

Kommunen har kav på att tomten skall vara bebyggd med ett färdigställt hus senast den 31 december 2024.

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Detaljplanen samt dess bestämmelser
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta, översiktskarta och generalplanekarta
  • Gravationsbevis

 

Fakta om objektet

AdressNybyggarvägen 14, AX-22610 Lemland
KommunLemland
PrisinformationUtgångspris: 22000 €
Utgångspris22 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
TillträdeOmgående efter köpslut
Beteckning417-414-2-47
GravationerFastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld. Tomten skall vara bebyggd med ett bostadshus som är färdigställt senast den 31.12.2024
Tomtarealca 1810 m²

Bilder