Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomter i Hellestorp, Lemland

Beskrivning

I Hellestorp, Lemland erbjuder vi nu tre bostadstomter.

Tomterna har väl tilltagna arealer från ca 4370 m2 till ca 4900 m2.

Tomterna är på ett oplanerat område och byggrätten utgör max 15 % av tomternas areal.

Med respektive tomt ingår 1/4 av moderfastighetens andelar i samfällda vattenområdet 417-407-876-2.

Tomt 1 och 2 kommer att belastas av 6 m bred vägrätt längs tomternas norra rågräns och tomterna erhåller även en 6 m bred vägrätt över fastigheten 417-407-6-38.

Vid Hellestorpsjövägen  finns kommunalt avlopp och vatten (anslutningsavgifter 2070 € för avlopp och 2500 € för vatten 2021). Det tillkommer kostnader för dragningen från anslutningspunkten och in till tomterna.

Tomterna deltar i vägbyggnadskostnaderna enligt följande Tomt 1 (2/8), tomt 2 (3/8) och tomt 3 (3/8) av vägbyggnadskostnaden fram till västra rågränsen till tomt 3.

Ca 330 m till närmsta eltransformator.

Detaljinformation rörande byggnation besvaras av kommunens byggnadsinspektör Johan Willstedt 349432 (telefontid kl. 9-11.30) mail: [email protected]

Kostnader

köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.
Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.

Tomt
Areal
Begärt pris
1 ca 4370 m2 SÅLD
2 ca 4400 m2 25 000 € 
3 ca 4900 m2 SÅLD

Fakta om objektet

AdressHellestorpsjövägen (norr om/före hus nr 40, 22610 Lemland.
KommunLemland
Begärt pris25 000 €
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaJa till varje tomt medföljer 1/4 av moderfastighetsens andel i samfällda vattenområdet 417-4078-876-2
Beteckning417-407-6-58
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer för gäld.
Tomtarealca 4400 m²

Bilder