Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomter i Prästö, Sund

Beskrivning

I byggnadsplanen finns totalt 13 egnahemstomter. Arealerna på tomterna varierar mellan 2 080 m2 och 2 947 m2. Medelstorleken är 2 500 m2. För tillfället finns tre bostadstomter till försäljning. Tomterna har ett strandnära läge i ett byggnadsplanerat område i södra Prästö. I norr gränsar området till huvudväg 2 och i söder till Lumparn. Områdets areal är 8,73 ha.

Kommunen planerar att i nära anslutning till detta område färdigställa båtplatser för uthyrning.

Området är kulturrikt med flera fornminnesfynd och närhet bland annat till Bommarsunds fästning. Även den gamla postvägen löper genom det planerade området.

Planområdet är beläget ca 5,5 km från Finby där huvuddelen av den kommunala servicen finns och ca 30 km från Mariehamn samt ca 15 kilometer från Godby.

Stranden är lämnad som parkområde och den gamla vägen som löper i östvästlig riktning över området är lämnad som gång- och cykelbana. De parkområden som omfattas och framgår av byggnadsplanen kommer att hållas i naturtillstånd. De parkområden inom vilka kulturhistoriskt värdefulla objekt är belägna kommer att vårdas så att miljöerna bevaras.

 

 

Tomternas areal och utbyggnad

De till salu egnahemstomternas storlek varierar från 2 080 m2 till 2 947 m2.

På varje tomt får en bostadsbyggnad inrymmande högst två lägenheter, samt två separata ekonomibyggnader uppföras. Den ena av ekonomibyggnaderna får vara högst 60 m2 och den andra högst 30 m2. Byggnadsrätt på tomterna är 300 m2, vilket omfattar både bostadsbyggnaden och ekonomie byggnaderna. Bostadsbyggnaden måste anslutas till områdets gråvatteninfiltrering på Prästö.

Säljaren ombesörjer och bekostar vägutbyggnader inklusive ytbeläggning samt gatubelysning.

Rörläggning för el- och telefonanslutningar samt dragning av avlopps- och vattenledningar är färdigt draget fram till respektive tomt. Inköpt tomt bör inom fem år från undertecknandet av köpebrev bebyggas med en med beviljat byggnadslov överensstämmande bostadsbyggnad.

 

Teknik

Kostnader för anslutning till områdets gråvatteninfiltrering ingår i tomtpriset.

Anslutningsavgift till kommunens vattenledningsnät erlägges av respektive tomtköpare. Avgiften erlägges i samband med inkoppling.

På området finns gemensam infiltration för gråvatten (BDT). För svartvatten (avlopp från wc) bör sluten tank för respektive bostadsbyggnad installeras. Detta sker på köparens bekostnad.

Kommunalt vatten från Bocknäs vatten. Anslutningsavgiften år 2021 till det kommunala vattennätet är 1 300 €, grundavgiften är 80 €/år och bruksavgiften är 2,36 €/m3. För områdets gråvatteninfiltrering uppbärs avgifter enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Avgifter för snöplogning uppbärs inte för bostadsområdets gator.

 

Priser

 

Kvarter Tomt Storlek Byggrätt Pris
1 1 2 080 kvm 300 kvm 9 360,00 €
1 2 2 516 kvm 300 kvm 11 322,00 €
2 1 2 947 kvm 300 kvm SÅLD
4 1 2 402 kvm 300 kvm 10 809,00 €
4 2 2 381 kvm 300 kvm SÅLD

Kostnader i samband med köpslut

Överlåtelseskatt:

4 % av köpesumman om köparen inte uppfyller kraven om befrielse av överlåtelseskatt. Om tomtköparen bygger bostadshus som utgör ägarens första ägarbostad och som tas i bruk före köparen är 40 år gammal utgår ingen överlåtelseskatt på köpesumman.

 

Formell hantering:

Kostnader för upprättande av köpebrev 250 €.

Arvode för offentligt köpvittne 120 €.

Kostnader för lagfartens utverkande.

 

Övriga kostnader:

Lantmäterikostnader.
Bygglov 570 €.

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Byggnadsplan
  • Karta

Fakta om objektet

KommunSund
Prisinformation9 360 €-11 322 €
Utgångspris9 360 - 11 322 €
KostnaderKöpkostnader Överlåtelseskatt: 4 % av köpesumman om köparen inte uppfyller kraven om befrielse av överlåtelseskatt. Om tomtköparen bygger bostadshus som utgör ägarens första ägarbostad och som tas i bruk före köparen är 40 år gammal utgår ingen överlåtelseskatt på köpesumman. Formell hantering: Kostnader för upprättande av köpebrev 270 €. Arvode för offentligt köpvittne 120 €. Kostnader för lagfartens utverkande. Övriga kostnader: Lantmäterikostnader. Bygglov för bostadshus 570 €.
TillträdeOmgående efter Köpslut

Bilder