Tomter

Centrumtomt med byggrätt om 680 kvm vid Ålandsvägen i Mariehamn

Begärt pris: 620 000 €
Adress Ålandsvägen 23 A, 22100 Mariehamn.
Kommun Mariehamn
Tomtareal 838 m²
Begärt pris 620 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Illustration

Ladda ner

Detaljplanekarta

Ladda ner

Planbeskrivning

Ladda ner

Ritningar

Ladda ner

Stadsplan och dess bestämmelser

Ladda ner

Beskrivning

Innergårdstomt om 836 m2 med byggrätt om 680 m2 i 3,5 plan innanför gatuhuset vid Ålandsvägen 23 i centrala Mariehamn.

Fastigheten är belägen nära Ålandsplan och har ett skyddat och soligt läge med infart från Ålandsvägen (norr om gatuhuset vid Ålandsvägen 23).

Enligt gällande detaljplan är tomten planerad för bostadsvåningshus, handel, förvaltning och service.

Av den totalt utbyggda våningsyta får högst 1/3 utnyttjas för affärs- och kontorsändamål.

På tomten finns arkitektritningar på ett våningshus i 3 3/4 våningsplan inrymmande 10 lägenheter, ett källarplan med 13 bilplatser, förrådsutrymmen och teknikrum som arkitektbyrå a1k Partners Ab (Dick Lindström och Simon Vannan) upprättat, vilka kan ingå i försäljningen.

Fastigheten är 836 m2 och har ett skyddat läge med en egen infart från Ålandsvägen (norr om gatuhuset vid Ålandsvägen 23).
Enligt gällande detaljplan är tomten planerad för bostadsvåningshus, handel, förvaltning och service.
Av den totalt utbyggda våningsytan får högst 1/3 utnyttjas för affärs- och kontorsändamål.

Det finns en skriftlig överenskommelse med Bostads Ab Ålandsvägen 23 att vid byggnation så kan man få hyra en parkeringsplats för placering av byggnadskran under byggnadstiden samt möjlighet att hyra större delen av gräsmattan väster om tomten. Vid byggnation ska Ålandsvägen 23 nordöstra parkering stå till förfogande för placering av byggnadskran under byggnadstiden mot en ersättning av 5000 € om köpare så önskar.

På tomten står ett kallgarage som bör rivas innan byggnation.

Möjlighet att ansluta till stadens el- och VA-nät.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Ålandsvägen 23 A, 22100 Mariehamn.
Kommun
Mariehamn
Prisinformation
Begärt pris: 620 000 €
Begärt pris
620 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Tillträde
Enligt överenskommelse. Garaget töms inom tre månader från undertecknat köp.
Beteckning
Tomt 20, kvarter 2 i Vreten, Mariehamn (478-4-2-20)
Gravitationer
Fastigheten belastas av pantbrev som i samband med köpslut överlämnas fritt från gäld till köparen vid köpslut enligt köparens önskemål.
Tomtareal
ca 838 m²