Tomter

Centrumtomt med byggrätt om 680 kvm (3.5 plan) vid Ålandsvägen, Mariehamn

Utgångspris: 476 000 €
Kommun Mariehamn
Tomtareal 838 m²
Utgångspris 476 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Beskrivning

Innegårdstomt om 836 m2 med byggrätt om 680 m2 i 3,5 plan innanför gatuhuset vid Ålandsvägen 23 i centrala Mariehamn.

Fastigheten är belägen nära Ålandsplan och har ett skyddat och soligt läge med infart från Ålandsvägen (norr om gatuhuset vid Ålandsvägen 23).

Enligt gällande detaljplan är tomten planerad för bostadsvåningshus, handel, förvaltning och service.

På tomten finns arkitektritningar på ett våningshus i 3 3/4 våningsplan som arkitektbyrå a1k Partners Ab (Dick Lindström och Simon Vannan) upprättat, vilka kan ingå i försäljningen.

Centrumtomt med byggrätt om 680 m2 i 3,5 plan med infart norr om gatuhuset vid Ålandsvägen 23 i  Mariehamn.

 

Fastigheten är 836 m2 och har ett skyddat läge med infart från Ålandsvägen. Enligt gällande detaljplan är tomten planerad för bostadsvåningshus, handel, förvaltning och service. Av den totalt utbyggda våningsytan får högst 1/3 utnyttjas för affärs- och kontorsändamål.

Det finns en skriftlig överenskommelse med Bostads Ab Ålandsvägen 23 att vid byggnation så kan man få hyra en parkeringsplats för placering av byggnadskran under byggnadstiden samt samt möjlighet att hyra större delen av gräsmattan väster om tomten.

På tomten står ett kallgarage som bör rivas innan byggnation.

 

Möjlighet att ansluta till stadens el- och VA-nät.

 

Vid byggnation ska Ålandsvägen 23 nordöstra parkering stå till förfogande för placering av byggnadskran under byggnadstiden mot en ersättning av 5000 €.

 

På tomten finns arkitektritningar på ett våningshus  i 3 3/4 våningsplan som arkitektbyrå a1k Partners Ab (Dick Lindström och Simon Vannan) upprättat, vilka kan ingå i försäljningen.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Mariehamn
Utgångspris
476 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tillträde
Enligt överenskommelse
Beteckning
Tomt 20, kvarter 2 i Vreten, Mariehamn (478-4-2-20)
Gravitationer
Fastigheten belastas av pantbrev som i samband med köpslut överlämnas fritt från gäld till köparen vid köpslut enligt köparens önskemål.
Tomtareal
ca 838 m²