Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Innergårdstomt i Mariehamns centrum med byggrätt om 680 kvm.

Beskrivning

Underbar innergårdstomt om 836 m2 med byggrätt om 680 m2 i 3,5 plan med attraktivt läge innanför gatuhuset vid Ålandsvägen 23 i centrala Mariehamn.

Fastigheten är belägen nära Folkhälsan aktivitetshus och passar ypperligt för nybyggnation av lägenheter för äldre personer som kan få all tänkbar service på promenadavstånd.

Boendet får ett skyddat och soligt innergårdsläge med infart från Ålandsvägen (norr om gatuhuset vid Ålandsvägen 23).

Enligt gällande detaljplan är tomten planerad för bostadsvåningshus, handel, förvaltning och service.

Av den totalt utbyggda våningsyta får högst 1/3 utnyttjas för affärs- och kontorsändamål.

Garageplan skall vara minst till hälften under marknivå och kan även uppföras som kallgarage för att spara på byggkostnaderna.

På tomten finns arkitektritningar på ett våningshus i 3 3/4 våningsplan inrymmande 10 lägenheter, ett källarplan med 13 bilplatser, förrådsutrymmen och teknikrum som arkitektbyrå a1k Partners Ab (Dick Lindström och Simon Vannan) upprättat, vilka kan ingå i försäljningen.

Det finns en skriftlig överenskommelse med Bostads Ab Ålandsvägen 23 att vid byggnation så kan man få hyra en parkeringsplats för placering av byggnadskran under byggnadstiden samt möjlighet att hyra större delen av gräsmattan väster om tomten. Vid byggnation ska Ålandsvägen 23 nordöstra parkering stå till förfogande för placering av byggnadskran under byggnadstiden mot en ersättning av 5000 € om köpare så önskar.

På tomten står ett gammalt kallgarage som bör rivas innan byggnation.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Kartutdrag
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Illustration
  • Detaljplanekarta
  • Planbeskrivning
  • Ritningar
  • Stadsplan och dess bestämmelser
  • Anbudsblankett 

Fakta om objektet

AdressÅlandsvägen 23 A, 22100 Mariehamn.
KommunMariehamn
PrisLämna skriftligt anbud
TillträdeEnligt överenskommelse. Garaget töms inom tre månader från undertecknat köp.
BeteckningTomt 20, kvarter 2 i Vreten, Mariehamn (478-4-2-20)
GravationerFastigheten belastas av pantbrev som i samband med köpslut överlämnas fritt från gäld till köparen vid köpslut enligt köparens önskemål.
Tomtarealca 838 m²

Bilder