Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt

Strandområde på Porsskär samt angränsande Södra holmen, båda i Porsskär, Brändö

Beskrivning

Försäljningen innefattar Södra holmen och ett strandområde på holmen Porsskär i Brändö, jämte intilliggande bergsklackar, som tillsammans utgör   14,039 ha landområden.

Andel i 3 st samfälligheter ingår i försäljningen. Ett samfällt vattenområde (35-410-876-1), två samfällda strandområden (35-410-878-1 Strandplats) samt samfällda holmen Ytterskär (35-410-878-2 Fiskelägesplats).

Samfälligheterna framgår i fastighetsregisterutdraget som ni kan ladda ner som bilaga via vår hemsida samt markerade på en kartbilaga.

Holmens karaktär består av fina och flacka granitklippor med lite spridd växtlighet.

Fina fiskevatten och vyer i yttre skärgården, ca 20-25 minuter till butik och restaurang med planande båt.

Närhet till fastlandet.

Vid intresse så får man själv åka och bekanta sig med holmen och strandområdet då det passar med väder och vind.

Kartor finns att ladda ner som dokument från vår hemsida.

Fakta om objektet

KommunBrändö
Ytaca 140390 m²
PrisinformationUtgångspris 67 000 euro
Utgångspris67 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), samt sökande av lagfart.
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaAndel i samf. vattenomr. runt Porsskär, två strandomr. o hela holmen Ytterskär som är en samf. fiskelägesplats. Se bilagorna (fastighetsregisterutdrag samt kartbilagorna)
Gravationer Fastigheten överlåtes fri från gravationer.

Bilder