Tomter

Fin bergsbunden strandtomt i Finholma, Föglö.

Utgångspris: 35 000 €
Kommun Föglö
Tomtareal 5 300 m²
Utgångspris 35 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Beskrivning

Tomten är ca 5300m2 stor och outbruten med ett vacker söderläge.

Rågräns mot strandlinjen/tillandning är ca 68m lång.

Tomten är bergsbunden och delvis skogsbeväxt.

Bilväg finns invid tomten.

Intressenter kan själva besöka tomten via lands– eller sjövägen.

Möjlighet att lösa fiskekort i byns samfällda vattenområde.

Övrigt:

– frågor rörande byggnation skall ställas till Kommuntekniker Hans-Kristian Skaag tel. 50215 eller mail hasse.sk[email protected]
– frågor gällande anslutning till el skall ställas till Ålands Elandelslag
– i samband med tomten utbrytning så stiftas en vägrätt till befintlig väg och väglaget kan yrka på att köparna skall erlägga inlösen och/eller ta del i kostnaderna för de senaste årens vägavgifter (bestäms vid förrättningen)
– den sista biten om ca 50-60 m som är obebyggd hamnar en köpare själv på att betala hela vägbyggnadskostnaden

Vägbeskrivning:

Man svänger in på vägen vid Överövägen 181 och följer vägen ca 220 m varmed vägen delar på sig och man svänger höger fortsätt ca 50 m och håll till vänster (följer vägen) fortsätt och håll höger vid följande infart efter ca 110 m efter 214 m delar sig vägen och man skall hålla till höger och fortsätt ca 145 m och ta av till höger och följ vägen ca 330 m och håll till höger vid alla infarter/ delningar och i slutet av vägen går det bro över ett utfallsdike. Nu är ni framme på grannområdet, varifrån köparna erhåller 5 m vägrätt in på det outbrutna strandtomtområdet.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Föglö
Utgångspris
35 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt, dvs att om man köper området för att bygga egnahemshus och uppfyller ovanstående villkor så finns möjligheten att ansöka tillbaka överlåtelseskatten.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
I köpet ingår ingen andel i samfällda.
Beteckning
62-407-2-45
Gravitationer
Området överlåts fritt från gravationer för gäld
Tomtareal
ca 5300 m²