Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt

Fritidstomt med sjöutsikt i Rörstorp, Lemland.

Beskrivning

Fritidstomt på byggnadsplanerat fritidsområde i norra Rörstorp, Lemland.

Området är ämnat för fritidsbebyggelse och har ett härligt naturskönt läge invid Lumparn.

Tomten om 4580 kvm är färdigt utstyckad och rålagd. Tomten är till karaktären flack och färdigt avverkad för framtida byggnation.

Byggnadsrätten utgör max 120 kvm våningsyta i högst 1,5 våningsplan.

Väg finns färdigt utbyggt och angränsar till området, kommunalt vatten samt elanslutning finns i närområdet.

Området är beläget intill Lumparstranden och tomterna har gemensam dispositionsrätt till två rekreationsområden betecknat RN och TB om 2,47 ha beläget norr ocn nordost om tomten (se fastighetskartan med byggnadsplanen som finns som bilaga). Delar av rekreationsområdet är mycket flackt och angränsar till långgrund och barnvänlig strand mot Lumparn.

Samtliga tomter i området har även rätt att gemensamt nyttja en båtplats (märkt TB i planen) ämnad för sjösättning och upptagning av båtar.

För information angående byggnation, kommunalt vatten och avlopp hänvisar vi till kommunen www.lemland.ax

Prisuppgift för elanslutning fås från Ålands Elandelslag

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetsregisterutdrag
  • Sattelitkarta, fastighetsregisterkarta och vägbeskrivningskarta
  • Detaljplanen och dess bestämmelser
  • allmän info om fastigheten och området
  • Prospekt

Fakta om objektet

AdressSkogsbovägen, 22610 Lemland
KommunLemland
Begärt pris39 200 €
PrisinformationBegärt pris: 39200 €
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaNej ingen andel i samfällda.
Beteckning417-416-3-45
Gravationer Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld eftersom befintliga pantbrev dödas på säljarens bekostnad eller övertas fria från gäld av köparen i samband med köpslut.
Tomtarealca 4580 m²

Bilder