Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Naturnära bostadstomt i Överby, Jomala.

Beskrivning

Naturskön bostadstomt med närhet till kommunal service i Jomala.

Tomten är förhållandevis stor och ger möjlighet till stor byggrätt och vistelsevänlig trädgård med gott om solmöjligheter.

Området ligger under 10 minuter till Mariehamn och har nära till bl.a. Maxinge center.

Skola finns nära i Jomala Kyrkby och ett stenkast ifrån ligger Överby daghem.

All tänkbar infrastruktur är draget till tomten, så byggnation kan sättas igång genast.

Centralt i Jomala, endast 8 km från Mariehamn, finns denna tomt för egnahemshus. Tomtens areal är väl tilltagen och ligger på 1 668 m2.

Tomten gränsar mot parkområde.

Tomterna har en byggrätt om 20 % av tomtarealen.

Tomterna är planerade för egnahemshus i 1,5-plan. Undantag för 1-plan beviljas förutsatt att fasadlivets höjd är minst 3,6 meter.

Taklutningen ska vara mellan 1:2 och 1:1,5.

Fasadmaterial i trä eller puts.

På tomten får en ekonomibyggnad om maximalt 60 kvm uppföras.


Infrastruktur

Till tomten har dragits väg, vatten och avlopp, fibernät samt telefon.

Anslutningarna bekostas av köparen.

Alla vägar, gång- och cykelvägar är asfalterade och har gatubelysning. Asfalterad gång- och cykelväg till Överby daghem.

 Tillträde
Omgående efter köpslut.

 

Övrigt
Tomten är planerad och uppmätt i detaljplanen men inte rålagd och utbruten. Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättning.

 

Adress

Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen, AX-22150 Jomala

Fakta om objektet

KommunJomala
Utgångspris50 040 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande 300 €, offentliga köpvittnets bestyrkande 128 €, tomtens utbrytande samt för utgående överlåtelseskatt 4 % av köpesumman.
TillträdeOmgående efter köpslut
Tomtarealca 1668 m²

Bilder