Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Bostadstomter med ett privat läge i Rörstorp, Lemland

Beskrivning

Två stycken naturnära och outbrutna bostadstomter i Rörstorp, Lemland. Tomternas karaktär består av skogsmark som till största delen består blandad ungskog.

Till karaktären är tomterna flacka och lite låglänta så de behöver fyllas inför byggnation.

Tomterna har ett väldigt privat läge och angränsar mot skogsmark och ett öppet läge mot ett kalhugge som gör att tomterna får ett öppet solläge.

I bakre kant av tomt nr 2 så finns ett utfallsdike/bäck som  går över hörnet av tomten (den är därför större till arealen).

Det finns möjlighet att dra kommunalt vatten till tomterna. Det finns inte möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp, utan köparna får anlägga enskilt avlopp.

Anslutningsavgifter för vatten och el bekostas av köparna. Bilväg ca 20 m från tomterna (kommer att en ny väg som ansluts till Bengtsböle (Företagsvägen) .

Tomterna ligger ca 3 km från affär, ca 2 km till daghem och ca 2,5 km från grundskolan.

Till ca 20 m från tomterna finns en nybyggd väg (kommer att ändras till anslutning från Bengtsböle) och tomterna erhåller en 6 m bred vägrätt från den befintliga vägen (Kostnaderna för sista biten av vägbyggnaden skall delas mellan  tomtköparna).

 

Information om anslutning till elnätet fås via Ålands Elandelslag.
www.el.ax

Mer information om enskilt avlopp och anslutningsavgift till kommunalt vatten finns att få hos Lemlands kommun.
www.lemland.ax

Frågor rörande vatten och avlopp fås via kommuntekniker Niklas Eriksson.
[email protected]

Frågor rörande byggnation besvaras av byggnadsinspektör Johan Willstedt.
[email protected] Tel: 349432 (9-11.30)

 

Vägbeskrivning

– kör förbi Söderby på Lemlandsvägen och kör förbi avtaget till Bengtsböle fobollsplan ca 800 m

– ta av till höger in på Björkstigen och följ vägen förbi alla hus (sista huset är blått på höger sida) och fortsätt ca 50 m

– håll till vänster på en smal nybyggd väg och följ vägen till ni kommer till en vändplan

– parkera bilen på vändplanen och gå vidare på vägen till fots tills ni kommer ut till kalhygget

– när ni kommit till kanten på kalhygget så finns råsten nr 32 markerad just till vänster i kanten mot kalhygget

– tomt 2 börjar ca 56 m längre sydost om råsten 32, dvs ca 56 m längs med kalhygget (det finns en markeringsremsa i ett träd var tomt nr 2  ungefärliga nordvästra hörn kommer att placeras och om man följer kalhugget så finns det två bandmarkeringar som visar ungefär var rågränsen går där skogskanten kommer mot kalhygget. Från utfallet/bäcken går tomten vidare ca 17 m innan man når sydöstra råstenen nr 31.

På bild nr 1 så är tomt nr 2 angränsande mot kalhygget ungefär från mitten av kalhygget och mot höger (just ovanför mitten av bilden)

På bild 2 så är tomt 2 i början av nedre kant på bilden och tomt 1 just från högra hörnet mot kalhygget

På översiktsbild 3 så syns området i övre högra hörnet

På bild 4 är man ovanför tomt 2 och tomt 1 går från högra hörnet

Tomt nr.
Storlek
Begärt pris
Tomt 1
ca 7 600 m²
24 000€
Tomt 2
ca 8 200 m²
24 000€

Fakta om objektet

AdressBjörkstigen, Lemland
KommunLemland
PrisinformationBegärt pris 24 000€/tomt
Begärt pris24 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lantmäterikostnaden för tomtens utbrytning samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad (minst 50%) är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaIngår ej.
Beteckning417-416-1-34
GravationerTomterna överlåtes fria från gravationer för gäld.

Bilder