Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Natursköna bostadstomter på Björkudden, Lemland.

Beskrivning

På natursköna och strandnära Björkudden i Lemböte, Lemland har ett helt nytt bostadsområde planlagts och färdigställts.

Inom planområdet finns ett antal egnahemstomter, en tomt för allmänna byggnader och planerat för simstrand, lekpark samt markområden för kolonilotter.

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnätet samt gatubelysning är utbyggt och man kan omgående inleda tomternas bebyggande.

Tomterna har arealer om 1.620 m2 och 1.659 m2 vilket ger möjlighet till stora byggnadsytor och tomtområden med intressanta planeringsförutsättningar.

Tomterna är belägna med ljust och soligt läge. Exploateringstalet är 20 % av tomtens areal vilket ger möjlighet till flexibel planering.

Området präglas av ett naturnära tankesätt med grönområden, stort lekparksområde med närhet till simstranden och hela planområdet är omgivet av stora skogs- och strövområden.

På tomten för allmänna byggnader har man fört diskussioner om att uppföra daghemsbyggnad.

 

Kvarter 4104   

Beteckning                                    Tomt nr 3
Areal                                               Ca 1.659 kvm
Byggrätt                                         331 kvm i 1½ plan
Utgångspris                                  49.770 €

 

Kvarter 4106   

Beteckning                                    Tomt nr 2

Areal                                               Ca 1.620 kvm

Byggrätt                                         323 kvm i 1½ plan

Utgångspris                                  40.450 €

 

Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät till taxor som fastställs av Lemlands kommun.

Övrigt:

  • tomterna överlåts i sina nu befintliga skick
  • tomterna överlåts fria från gravationer
  • angiven tidpunkt inom vilken byggnation eller färdigställande av byggnad föreligger inte
  • köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut
  • tillträdesrätten till tomten övergår på köparen då köpesumman till fullo erlagts
  • köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

Fakta om objektet

KommunLemland
Ytaca 1.659 m²
Utgångspris40 450 - 49 770 €
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaIngår ej.

Bilder