Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Radhustomter i Överby, Jomala.

Beskrivning

Centralt i Jomala, endast 8 km från Mariehamn, finns tre tomter för radhusbyggnader. Tomternas areal är väl tilltagna och ligger mellan 3 043,5 – 3 806 m2. Samtliga tomter gränsar mot parkområde.

Tomterna har en byggrätt om 20 % av tomtarealen. Tomterna är planerade för radhus i 1,5-plan. Undantag för 1-plan beviljas förutsatt att fasadlivets höjd är minst 3,6 meter. Taklutningen ska vara mellan 1:2 och 1:1,5.

Fasadmaterial i trä eller puts.

På tomterna får två ekonomibyggnader om maximalt 100 m2 uppföras.

 

Infrastruktur

Till tomterna har dragits väg, vatten och avlopp.

Fibernät samt telefon.

Anslutningarna bekostas av köparen.

Alla vägar, gång- och cykelvägar är asfalterade och har gatubelysning. Asfalterad gång- och cykelväg till Överby daghem.

 

Övrigt

Tomterna är planerade och uppmätta i detaljplanen men inte rålagda och utbrutna. Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättning.

 

Adress

Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen, AX-22150 Jomala

 

TOMTNR.                KVARTER AREAL UTGÅNGSPRIS
1 4372 3 806 m² 114 180 €
2 4373 3 043,5 m² 91 305 €
3 4373 3 043,5 m² 91 305 €

Fakta om objektet

AdressNarmovägen/Hemvägen/Jaktvägen
KommunJomala
Utgångspris91 305 - 114 180 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt utbrytning av tomt. Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
TillträdeOmgående efter köpslut

Bilder