Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt

Rönnkobben i Kallsö, Föglö

Beskrivning

Rönnkobben i Kallsö, Föglö är en kal ytterskärsholme om ca 0,9 ha.

Finns lite tillandningar runt holmen som kan lösas in via tillandningsskifte så att arealen överstiger en 1 ha.

I försäljningen ingår 10 % av moderfastighetens andel i samfällda vattenområdet 62-415-876-2.

Holmen ligger vackert med öppen utsikt åt alla väderstreck.

Intressenter kan fara ut och se på holmen när som helst och för frågor gällande byggnation så hänvisar vi till kommuntekniker Hans-Kristian Skaag vid Föglö kommun.

 

Utdrag ur Föglö kommuns byggnadsordning

4 BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE

Holmar som saknar mark lämplig såsom byggnadsplats, längre än 30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda. Kala obebyggda holmar och skär kan bebyggas om holmens terräng särskilt väl lämpar sig för bebyggelse. Vid dessa fall skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu-, båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. Strandlinjens minsta längd om femtio (50) meter samt minsta avstånd mellan byggnad och strandlinje om trettio (30) meter motiveras med PBL 1 §. Begränsningar behövs också för att man skall uppnå en bra livsmiljö samt en hållbar bebyggd miljö.

Fakta om objektet

KommunFöglö
Begärt pris20 000 €
PrisinformationNytt begärt pris 20 000€
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaI försäljningen ingår 10 % av moderfastighetens andel i samfällda vattenområdet 62-415-876-2.
Beteckning62-415-1-21
GravationerHolmen överlåtes fri från gravationer för gäld, dvs den är ej pantsatt.
Tomtarealca 9000 m²

Bilder