Fritidsobjekt, Tomter

Strandtomt med vackert västerläge i Berghamn, Bovik i Hammarland.

Utgångspris: 70 000 €
Kommun Hammarland
Tomtareal 12 550 m²
Utgångspris 70 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Fastighetsregisterkarta och översiktskarta

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Samfällda områden

Ladda ner

Byggnadsordning för Hammarlands kommun

Ladda ner

Beskrivning

Fin bergsbunden strandtomt med vackra klippor i Berghamn, Bovik, Hammarland.

Tomten är ca 1,255 ha och har 76 m lång l rågräns mot strand/tillandning. Vackert västerläge med underbara solnedgångar med vy över Langnäsfjärden.

Tomten är delvis trädbevuxen och den har vackra bergsavsatser som sluttar ner mot stranden.

Fastigheten har ett avskilt och rofyllt läge och lämpar sig väl för byggnation av bostadshus eller fritidsboende.

Lättskött bergstomt som inte kräver någon skötsel.

7 m bred vägrätt för byggnation av ca 140 m lång väg från rågränsen som skall byggas fram till Krusbbytavägen.

Vägrätten ligger längs med östra rålinjen på grannfastigheten 76-403-2-5 vilket framgår på fastighetsregisterkartan som finns att ladda ner som bilaga.

Ca 400 m till närmsta eltransformator.

I köpet ingår andel i följande samfällda områden:

  • Samfällt vattenområde 76-403-876-3 (Lillfjärden och Trutvik träsk)
  • Samfällt jordområde 76-403-878-4 (Bovik samfällda landområden)
  • Samfällt jordområde 76-414-878-1 (SMF. LASTAGEPLATS)
  • Samfällt vattenområde 76-876-4-1 (Bovik m.fl. byars vattenområden)

Tillträde omgående efter köpslut.

Vägbeskrivning från Mariehamns hållet:

1. I kattby sväng höger och följ vägen ca 5,5 km ner mot Bovik

2. Sväng vänster in på Berghamnsvägen och kör ca 7,1 km mot Berghamn

3. Sväng vänster in på Krusbbytavägen och kör ca 300 m (finns en liten bit av en grå plastkasse i ett träd på högra sidan).

Kör ni för långt så kommer det lite takplåtar ca 40 m längre fram på vänstra sidan av vägen.

Försök parkera utanför bilvägen och  börja gå längs vänstra/västra bergskammen från plastpåsen och efter 200 m när ni börjar skymta vattnet så kan ni gå ner till viken (det finns en sjöbod i dåligt skick på andra sidan viken).

Den sydvästra råstenen som är markerad med en grå plastpåse ligger just ovanför en stor rotvälta som ligger ca 15 m upp från viken och den nordvästra råstenen som också är markerad med en grå plastkasse ligger ca 15-20 m upp från stranden (lite nedanför fågelholken som är i en tall och som syns på ett av fotografierna i prospektet.

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta och översiktskarta
  • Kartor över samfällda vattenområdena
  • Hammarlands kommuns byggnadsordning

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Hammarland
Utgångspris
70 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
Ja se bifogade fastighetsregisterutdrag samt kartor på de samfällda områden.
Beteckning
76-403-2-4
Gravitationer
Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Tomtareal
ca 12550 m²