Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt, Tomter

Strandtomt med vackert västerläge i Berghamn, Bovik i Hammarland.

Beskrivning

Fin bergsbunden strandtomt med vackra klippor i Berghamn, Bovik, Hammarland.

Tomten är ca 1,255 ha och har 76 m lång l rågräns mot strand/tillandning. Vackert västerläge med underbara solnedgångar med vy över Langnäsfjärden.

Tomten är delvis trädbevuxen och den har vackra bergsavsatser som sluttar ner mot stranden.

Fastigheten har ett avskilt och rofyllt läge och lämpar sig väl för byggnation av bostadshus eller fritidsboende.

Lättskött bergstomt som inte kräver någon skötsel.

7 m bred vägrätt för byggnation av ca 140 m lång väg från rågränsen som skall byggas fram till Krusbbytavägen.

Vägrätten ligger längs med östra rålinjen på grannfastigheten 76-403-2-5 vilket framgår på fastighetsregisterkartan som finns att ladda ner som bilaga.

Ca 400 m till närmsta eltransformator.

I köpet ingår andel i följande samfällda områden:

  • Samfällt vattenområde 76-403-876-3 (Lillfjärden och Trutvik träsk)
  • Samfällt jordområde 76-403-878-4 (Bovik samfällda landområden)
  • Samfällt jordområde 76-414-878-1 (SMF. LASTAGEPLATS)
  • Samfällt vattenområde 76-876-4-1 (Bovik m.fl. byars vattenområden)

Tillträde omgående efter köpslut.

Vägbeskrivning från Mariehamns hållet:

1. I kattby sväng höger och följ vägen ca 5,5 km ner mot Bovik

2. Sväng vänster in på Berghamnsvägen och kör ca 7,1 km mot Berghamn

3. Sväng vänster in på Krusbbytavägen och kör ca 300 m (finns en liten bit av en grå plastkasse i ett träd på högra sidan).

Kör ni för långt så kommer det lite takplåtar ca 40 m längre fram på vänstra sidan av vägen.

Försök parkera utanför bilvägen och  börja gå längs vänstra/västra bergskammen från plastpåsen och efter 200 m när ni börjar skymta vattnet så kan ni gå ner till viken (det finns en sjöbod i dåligt skick på andra sidan viken).

Den sydvästra råstenen som är markerad med en grå plastpåse ligger just ovanför en stor rotvälta som ligger ca 15 m upp från viken och den nordvästra råstenen som också är markerad med en grå plastkasse ligger ca 15-20 m upp från stranden (lite nedanför fågelholken som är i en tall och som syns på ett av fotografierna i prospektet.

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta och översiktskarta
  • Kartor över samfällda vattenområdena
  • Hammarlands kommuns byggnadsordning

Fakta om objektet

KommunHammarland
Utgångspris70 000 €
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaJa se bifogade fastighetsregisterutdrag samt kartor på de samfällda områden.
Beteckning76-403-2-4
Gravationer Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Tomtarealca 12550 m²

Bilder