Tomter

Stort markområde med byggrätt i Vesterkalmare, Jomala

Utgångspris: 135 000 €
Kommun Jomala
Tomtareal ca 37 600 m²
Utgångspris 135 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 170-431-2-14

Ladda ner

Fstighetsregisterutdrag 170-431-8-0

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Beskrivning

Två outbrutna områden med åker– och skogsmark bildar försäljningsobjektet om ca 3,76 hektar.
En del av marken kan användas som en tomt, för att uppföra ett bostadshus, enligt Jomala kommuns generalplan för Vesterkalmareområdet.
Tomten ligger med bra läge endast 4,5 kilometer från stan, men ändå avskilt.
El och vatten finns nära rågränsen.

Tillsammans bildar de två outbrutna områdena en totalareal om ca 3,76 ha.
Markområdet består av skogsmark och ca 0,7 ha åkermark. Kommunen har fastställt en generalplan för området som ger rätt till att stycka en tomt på området. Byggrätten som gäller i området är max 15% av tomtens areal. Man måste stycka en tomt om minst 2000 kvm. Platsen där man kan stycka finns utsatt i kartan.
Åkermarken lämpar sig för diverse gårdsbruk. Väg finns till området men de sista 20 metrarna kan vara bra att gå till fots.

Ingen anslutning till vatten eller elnät, men det finns draget bredvid fastighetsgränsen.

Tomten är lämplig ifall man vill ha betesmark. På den del som detaljplanen inte ger lov till byggrätt på kan man ansöka om byggnader som förknippas med gårdsbruk, såsom stall, etc.

Ändringar av delgeneralplanen är svåra att få igenom. Däremot kan man ansöka om lov att flytta på den befintliga byggnadsrutans plats. Styckningen skall annars ske enligt delgeneralplanen.

Utgångspris: 135 000 € eller anbud

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Jomala
Utgångspris
135 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Tillträde
Enligt överenskommelse
Samfällda
Inga andelar
Beteckning
170-431-2-14,170-431-8-0
Tomtareal
ca 37600 m²