Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Strandnära bostadstomt vid Björkudden, Lemland

Beskrivning

Naturskön och strandnära tomt i Björkudden Lemland om ca 1.659 m², kvarter 4104 tomt nr 3. Tomten har ett soligt och ljust läge. Exploateringstalet är 20% och ger möjlighet till flexibel planering. Byggrätt på 331 kvm i 1½ plan.

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnät samt gatubelysning är utbyggt vilket gör att man omgående kan inleda tomternas bebyggande.

Inom planområdet finns ett antal egnahemslotter, en tomt för allmänna byggnader, planerad simstrand, lekpark samt markområde för kolonilotter.

Området präglas av ett naturnära tankesätt då det är omgivet av skogs- och strövarområden och planerade grönområden samt lekparksområde finns.

Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät, till taxor som fastställs av Lemlands kommun.

 

Information om anslutning till elnätet fås via Ålands Elandelslag.
www.el.ax

Frågor rörande byggnation och avlopp besvaras av kommunen.
www.lemland.ax

 

Övrigt:

  • tomten överlåts i sina nu befintliga skick
  • tomten överlåts fria från gravationer
  • angiven tidpunkt inom vilken byggnation eller färdigställande av byggnad föreligger inte
  • köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut
  • tillträdesrätten till tomten övergår på köparen då köpesumman till fullo erlagts
  • köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

Fakta om objektet

KommunLemland
Utgångspris49 770 €
Prisinformation49 770 €
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaIngår ej.
BeteckningTomt nr 3 kvarter 4104
Tomtarealca 1659 m²

Bilder