Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Strandnära bostadstomt vid Björkudden, Lemland

Beskrivning

Naturskön och strandnära bostadstomt vid Björkudden Lemland om ca 1 620 m², kvarter 4106 tomt nr 2. Tomten har ett ljust och soligt läge.
Exploateringstalet är 20% och ger möjlighet till flexibel planering. Byggrätt på 323 m²  i 1 ½ plan.

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnät samt gatubelysning är utbyggt vilket gör att man omgående kan inleda tomternas bebyggande.

Inom planområdet finns ett antal egnahemslotter, en tomt för allmänna byggnader, planerad simstrand, lekpark samt markområde för kolonilotter.

Området präglas av ett naturnära tankesätt då det är omgivet av skogs- och strövarområden och planerade grönområden samt lekparksområde finns.

Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät, till taxor som fastställs av Lemlands kommun.

Information om anslutning till elnätet fås via Ålands Elandelslag.
www.el.ax

Frågor rörande byggnation och avlopp besvaras av kommunen.
www.lemland.ax

 

Övrigt

  • tomten överlåts i sina nu befintliga skick
  • tomten överlåts fria från gravationer
  • angiven tidpunkt inom vilken byggnation eller färdigställande av byggnad föreligger inte
  • köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut
  • tillträdesrätten till tomten övergår på köparen då köpesumman till fullo erlagts
  • köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

Fakta om objektet

KommunLemland
Utgångspris40 450 €
Prisinformation40 450 €
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaIngår ej.
BeteckningTomt nr 2 kvarter 4106
Tomtarealca 1620 m²

Bilder