Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Strandområde på Alholmen i Kumlinge by och kommun

Beskrivning

Ett ca 7,5 ha stort, outbrutet skogs- och strandområde på Alholm underlydande fastigheten Vesterbyas Rnr 13:43 i Kumlingeby, Kumlinge kommun.

Fastighetsbeteckning 295-403-13-43.

Med området följer tre strandlinjer om dels ca 100 m lång rågräns med österläge, ca 185 m respektive 59 m med långa rågränser med österläge mot Alholmsfjärden.

Stort fiskeområde runt fasta Kumlinge.

Strandlinjen mot öster bergsbunden och fin medan strandlinjen mot väster är långgrund med mjuk botten.
Vägrätter belastar området, vilket framgår på bifogade fastighetsregisterkarta.

Fin byggnadsplats på området som delvis är trädbevuxet.

Det finns möjlighet att gå landvägen ut till området (ca 1,4 km från närmsta väg).

1 % av moderlägenhetens andelar i samtliga samfällda vatten- och jordområden.

Andel i båthamn ca 3,3 km från fastigheten.
Östra delen av området kan nås med en vanligt båt typ styrpulpet och man kan med fördel
anlägga en flytbrygga med vinkel om man vill ha en skydda båtplats.

Tillträde omgående efter köpslut.

Fakta om objektet

KommunKumlinge
Utgångspris29 000 €
TillträdeOmgående efter köpslut
Samfällda1 % av moderlägenhetens andelar i samtliga samfällda vatten- och jordområden.
Beteckning 295-403-13-43.
Tomtarealca 75000 m²

Bilder