Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt, Tomter

Strandtomt i Mörby, Hammarland.

Beskrivning

Obebyggd strandfastighet i Mörby, Hammarland med ett vackert läge invid Marsund.

Tomten är 4400 m2 stor och lämpar sig väl för både byggnation av fast boende eller fritidsboende.

Tomten har en 52 m lång rågräns mot strand/tillandning och ett vackert nordväst läge mot stranden.

Tomten är beväxt med blandskog och har några vackra granitklippor nere vid stranden.

I köpet medföljer andelar i samfällda vattenområdet 76-415-876-1.

Detaljinformation rörande byggnation besvaras av kommunens byggnadsinspektör.

Ca 640 m till eltransformator, anslutningsavgift enligt Ålands Elandelslags prislista. www.el.ax

Bilväg finns invid fastigheten.

Tillträde omgående efter köpslut.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta
  • Kartor på samfällda vattenområdet
  • Fastighetsregisterkarta, sattelitkarta samt översiktskartor
  • Foton med markeringspilar
  • Hammarlands byggnadsordning

Fakta om objektet

AdressSmåkärrsvägen (slutet på vägen och det finns ingen väg in på tomten).
KommunHammarland
TillträdeOmgående efter köpslut
SamfälldaJa andel i samfällda vattenområdet 76-415-876-1 ingår.
Beteckning76-415-3-13
Tomtarealca 4400 m²

Bilder