Tomter

Vacker strandtomt vid Marsund i Marby, Eckerö

Adress Östra Marbyöjen (grannfastigheten öster om har nummer 119)
Kommun Eckerö
Tomtareal ca 7 400 m²

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Översiktskarta och sattelitkarta

Ladda ner

Fastighetsregisterkarta

Ladda ner

Beskrivning

Naturskön strandtomt om 7400 m² med ca 91 m lång rågräns mot strand/tillandning och utsikt över Marsund.

Stranden har nord och nordost läge. Väg finns in på fastigheten.

Ovanför stranden finns en vacker bergsplatå som möjliggör byggnation med en fantastiskt fin utsikt över Marsund.

Strandlinjen/tillandningen är flack och stranden är långgrund.

Det finns möjlighet att ansluta fastigheten till elnätet och kommunalt vatten. Närmaste el transformator är belägen ca 380 m från fastigheten.

Priser från ÅEAs hemsida.

Storlek   Normalavgift   Frizon    Tillägg/10m     Max gräns
3 x 25     A 1 860 €          300 m    106,00 €           500 m

Anslutning till det kommunala vattenledningsnätet kostar 1 050 €, i avgiften ingår en avstängningsventil samt vattenmätare. All grävning och materialkostnaderna för att dra ledningen bekostas av köparna.

Fastigheten har andelar i samfällda land- (43-404-878-1, 43-404-878-2 och 43-404-878-3)- och vattenområde (43-404-876-1).

Till fastigheten medföljer även 25% av andelarna i samfällda fastigheten 43-404-878-5 som består av Råttholmarna som är belägna strax utanför fastigheten (se bilagan på hemsidan).

 

Övrigt

– invid vägen finns ett servitut för hållande av bilar, vilket framgår dels på bilagan fastighetsregisterutdrag samt på bilagan fastighetsregisterkarta

– vi rekommenderar att man anhåller om inlösen av tillandning innan man fixar till stranden

– det är fritt fram att fara ut och titta på fastigheten, men det är viktigt att man tar hänsyn till                             semesterfirande rågrannar

– byggnadsfrågor besvarar av Eckerö kommuns byggnadsinspektörer Emma Saarela 329 330 eller Billy Eriksson 329 324

  • länk till kommunens byggnadsordning http://eckero.ax/images/stories/kommunen/stadgor/Byggnadsordning-fr-Ecker-kommun.pdf

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta
  • Översikts- och sattelitkarta

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Östra Marbyöjen (grannfastigheten öster om har nummer 119)
Kommun
Eckerö
Tillträde
Omgående efter köpslut
Samfällda
Andelar i samfällda landområdena 43-404-878-1, 43-404-878-2 och 43-404-878-3 och i samfällda vattenområdet 43-404-876-1 ingår. Samt 25 % av samfällda fastigheten 43-404-878-5 som består av Råttholmarna (2 st intilliggande holmar) 43-404-878-5.
Beteckning
43-404-6-14
Tomtareal
ca 7400 m²