Fritidsobjekt

Holmen Koskär samt två intilliggande bergklackar i Jyddö, Föglö.

Utgångspris: 39 000 €
Kommun Föglö
Tomtareal 23 000 m²
Utgångspris 39 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Båtplats och brygga

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Kartor på holmarna och båtplatsen

Ladda ner

Turlistan Svinö-Degerby

Ladda ner

Beskrivning

Holmen Koskär om ca 1,6 ha och intilliggande Koskärs revet om ca 0,4 ha samt en liten  namnlös bergklack om ca 0,3 ha i Jyddö, Föglö.

Försäljningen omfattar Holmen Koskär, Koskärsrevet och intilliggande bergsklack som tillsammans utgör ett ca 2,3 ha stort område.

Holmarna har ett skyddat läge och har stora grönskande partier.

2% av moderfastighetens andelar i samfällda vattenområdet 62-414-876-1 ingår i försäljningen.

Endast några minuter med båt till holmarna från medföljande rätt till båtplats.

Fint och skyddat läge invid Embarsundsfarleden.

I köpet medföljer en rätt till befintlig båtplats vid en befintlig brygga samt parkeringsplats för två bilar invid färjfästet till Embarsundsfärjan på Jyddö sidan.

 

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Översiktsbilder på båtplatsen
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartor på holmarna och båtplatsen
  • Turlista Svinö-Degerby

 

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Föglö
Prisinformation
Utgångspris: 39 000 €
Utgångspris
39 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (250 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart.
Tillträde
Vid äganderättens övergång.
Samfällda
I köpet ingår 2 % av moderfastigheten andel i samfällda vattenområdet 62-414-876-1.
Beteckning
62-414-1-9
Gravitationer
Överlåtes fritt från gravationer för gäld.
Tomtareal
ca 23000 m²