Övriga objekt

Två skogsskiften i Torp, Eckerö.

Adress Långnabbavägen 248
Kommun Eckerö
Tomtareal 97 800 m²

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartor

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 43-407-4-10

Ladda ner

Skogsbruksplan 43-407-2-7

Ladda ner

Skogsbruksplan 43-407-4-10

Ladda ner

Kartor vindkraftverken vid Långnabba

Ladda ner

Fastighetsregisterkarta med vägrätten inritad

Ladda ner

Beskrivning

Vi bjuder ut skogsfastigheterna Frideborg Rnr 2:7 och Frideborg I Rnr 4:10 i Torp, Eckerö.

Fastigheten Frideborg Rnr 2:7 är  4,1 ha stor och har andel i fyra samfällda land- och vattenområden (se fastighetsregisterutdraget som finns att ladda ner som bilaga).

Fastigheten I Rnr 4:10 är 5,68 ha stor och har andel i fyra samfällda land- och vattenområden (se fastighetsregisterutdraget som finns att ladda ner som bilaga).

Skogsområdena består av gallringsfärdig ungskog (mest barrskog, men med inslag av björk).

Bindande skriftliga anbud inlämnas till Ålands FastighetsKonsult Abs kontor senast kl 15.00 torsdagen den 3 juni 2021. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att anordna
auktion mellan budgivarna.

 

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Kartor
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Skogsbruksplaner från Finlands Skoscentral
  • Karta på vindkraftsparken
  • Fastighetsregisterkarta med vägrätten inritad
  • Anbudsblankett

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Långnabbavägen 248
Kommun
Eckerö
Samfällda
Ja båda fastigheter har andel i fyra samfällda områden. Se fastighetsregisterutdragen som går att ladda ner som bilagor.
Tomtareal
ca 97800 m²