Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Fritidsobjekt, Övriga objekt, Tomter

Underbart strandområde på holmen Orrskär i Nåtö, Lemland.

Beskrivning

Fastigheten är 4,281 ha och ligger naturskönt med vackra, röda granitklippor runt hela området som utgör större delen av holmen Orrskär (norra delen).

Andel i hela sju olika samfälligheter med bla. bra fiskevatten i närheten och runt holmen.

Området ligger utanför det reglerade exploateringsområdet i Järsö/Nötö, det vill säga vanliga byggnadsregler som gäller. Byggnadsfrågor hänvisas till byggnadsinspektör i Lemland. www.lemland.ax

En skyddad båtplats med skyddat läge går att iordningställa på norra sidan med lite jobb.

Holmen har lite trädbeväxtlighet, främst på mitten och östra sidan av holmen.

Närhet till Lervik, Nyhamn och Kobba Klintar.

Endast några minuters båtväg från Lervik med planande båt. Lämpligt att hyra båtplats i Lervik även om man är delägare i en samfälld båtplats vid Tegelvik på fasta Nåtö.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Karta
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Kartor på samfällda områden som man får del i
  • Information om byggnation
  • Byggnadsordningen

Fakta om objektet

AdressOrrskär, Nåtö
KommunLemland
PrisinformationUtgångspris: 129 000 €
Utgångspris129 000 €
KostnaderKöparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaJa andelar i sju olika samfällda områden som framgår på fastighetsregisterutdraget samt kartbilagorna.
Beteckning417-413-1-72
GravationerÖverlåtes fritt från gravationer för gäld.
Tomtarealca 42810 m²

Bilder