Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne

+358 (0)18 27306

[email protected]

Tomter

Strandtomt i Överby, Eckerö.

Beskrivning

Strandtomt med ett vackert österläge mot Marsund i norra Överby, Eckerö.

Tomten om ca 5000 m² skall styckas ut från moderfastigheten 43-408-9-34. Tomten är markerad som tomt B på bifogad karta.

Till strandområdet medföljer en 5 m bred vägrätt över moderfastigheten 43-408-9-34 som sedan skall dras invid de västra rågränserna av tomt A och B, se mer på bifogad karta.

Ca 180-200 m väg att uppföra för att nå fram till tomternas västra rågräns. Området för väg är flacka berg- och skogsmark.

Tomten har en 70m lång rågräns mot långgrund strand/tillandning.
Strandområdet är beväxt med gräs och vass som bör kapas ner för att få en fin strandlinje.

Detaljinformation rörande byggnation besvaras av kommunens byggnadsinspektör. www.eckero.ax

Rågränsen mot stranden är ungefärligt markerad i terrängen med lila plast knuten i trädgrenar.

Den södra rågränsen börjar vid råsten nr 32 (markerad med lila plast i en trädgren) och nordöstra rågränshörnet börjar invid det nordvästra hörnet på en av fiskodlingsramarna som ligger uppdragna på stranden (markerad med en lila plastremsa i en trädgren).

Fiske med Eckerökortet 120 €/år (2022).

Det går bra att åka ut och titta på strandområdet på egen hand. Tomternas rågräns mot stranden har markerats ungefärligt med lila plastband.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Kartor, inritad vägrätt samt vägbeskrivning

Fakta om objektet

AdressInvid Norra Överbyvägen 675 i Eckerö
KommunEckerö
Utgångspris37 000 €
PrisinformationNytt utgångspris: 37 000 €
TillträdeOmgående efter köpslut.
SamfälldaNej ingen andel i samfällda.
BeteckningModerfastighetens beteckning 43-408-9-34.
GravationerPantbreven dödas till den del de belastar området.
Tomtarealca 5000 m²

Bilder