Övriga objekt

Verkstadshall i Västernäs, Mariehamn

Utgångspris: 345 000 €
Adress Fiskehamnsvägen 2, AX-22100 Mariehamn.
Kommun Mariehamn
Yta ca 855 m²
Tomtareal 3 335 m²
Utgångspris 345 000 €
Skuldfritt pris 345 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Planritningar, situationsplan, fasadritningar och skärningsritningar

Ladda ner

Stadsplan och dess bestämmelser

Ladda ner

Beskrivning

Fastigheten Stenkulla Rnr 4:0 i Ytternäs, Mariehamn, jämte befintlig fd snickerihall, anslutningar och anläggningar.

Tomten är införd i fastighetsregistret, men den är inte tomtmätt. Efter tomtmätning skall tomten enligt gällande stadsplan bilda tomt nr 1 i-23-Kv-Västra Ytternäs-Mariehamn och dess byggnadsrätt skall utgöra 1332 m2 i II våningar med beteckningen BAV med rätt att uppföra bostadsvångins- och affärshus.

Befintlig byggnad är ursprungligen uppförd i början av 1960-talet som en snickeribyggnad som uppförts på gjuten platta med bärande konstruktioner i betongbjälklag och betongpelare. Väggarna och taket är uppförda i lättbetongelement.

Byggnadens byggnadsyta är ca 635,4 m2 (35,3 x 18 m) och vid vardera kortsida av hallen så finns två hyllor om ca 110  m2 vardera, dvs totalt ca 855 m2 vy.

På kortsidan i övre våningen mot Fiskehamnsvägen finns ett separat kontorsutrymme med 4-5 rum och wc inrett med egen entré via trappkonstruktion på utsidan av hallen.

Driftkostnaderna för fastigheten har endast utgjort ca 8500 €/år, dvs ca 710 €/månad.

Infarten är asfalterad och runt hallen finns avgrusade planer.

Byggnaden används i dag som lagerbyggnad.

Bra tillgänglighet via två portar på södra kortsidan (mot Fiskehamnsvägen) samt en port på östra långsidan (mot Västra ytternäsvägen).

Ca 1/4 av byggnadens yttertak är förnyat. Hallen uppvärms via fyra luftvärmepumpar. El med undermätare (underhyresgäster) finns installerat.

Vatten från egen borrbrunn och tryckkärlet till brunnen är förnyat. Avloppet kopplat till Mariehamns stads avlopp och baseras på vattenförbrukningen från den egna borrbrunnen.

För att få byggnadslov krävs att tomtmätningen slutförs.

 

 

 

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Fiskehamnsvägen 2, AX-22100 Mariehamn.
Kommun
Mariehamn
Prisinformation
Utgångspris 345 000 €
Utgångspris
345 000 €
Skuldfritt pris
345 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Tomtareal
ca 3335 m²