Fritidsobjekt

Holmen Flatskär i Kökar

Utgångspris: 42 000 €
Kommun Kökar
Tomtareal ca 58 000 m²
Utgångspris 42 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Karta med utmärkning

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 318-404-3-5

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 318-404-3-9

Ladda ner

Beskrivning

Försäljningen omfattar holmen Flatskär om ca 4,8 ha , jämte intilliggande bergklackar som totalt utgör ca 1 ha, underlydande moderfastigheten Westerberg Rnr 3:9 i Karlby, Kökar.

Holmen är vackert belägen i Kökars yttre skärgård och är till sin karaktär en flack och bergig längst med strandlinjen.

Holmen är till viss del trädbevuxen och grönskande partier.

I försäljningen ingår 2 % av moderfastigheten 318-404-3-5 andel i samfällda vattenområdet 318-404-876-1.

Vid intresse kan man åka och kolla på holmen då det passar, kartor finns att ladda ner via sidan.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Kökar
Yta
Totalt ca 5,8 ha
Prisinformation
42 000 €
Utgångspris
42 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
2 % av moderfastigheten 318-404-3-5 andel i samfällda vattenområdet 318-404-876-1.
Beteckning
318-404-3-9
Gravitationer
Fastigheten överlåtes fri från gravationer.
Tomtareal
ca 58000 m²