Tomter

Strandtomt på Dånö, Geta

Utgångspris: 60 000 €
Kommun Geta
Tomtareal 7 000 m²
Utgångspris 60 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag 65-403-2-133

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 65-403-2-133 1(3)

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 65-403-2-133 2(3)

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 65-403-2-133 3(3)

Ladda ner

Köranvisning

Ladda ner

Karta med pil

Ladda ner

Beskrivning

Ett ca 7 000 m2 stort, outbrutet strandområde i Dånö, Geta med ca 70 meter lång strandlinje med österläge mot vackra Dånöviken.
Tomten har en vacker utsikt mot Dånöviken och dess omgivningar.
Andel i flera samfällda vatten- och jordområden ingår.
Området är vistelsevänligt, delvis bergsbundet och rikligt trädbevuxet.

Området är skogsbevuxet med möjliga byggnadsplatser med högt läge, vilket kan ge en fin utsikt ut över Dånöviken om man hugger ut skogen nedanför.

Vägen fram till området är tillfälligt brukbar men ca 200 m i början av vägen skall nyanläggas på köparens bekostnad tillsammans med köparen av grannområdet som är bebyggt med en fritidsbostad samt en fritidstomt som ligger till försäljning. Vägdragningen har ungefärligt inritats på en bifogad karta.

Vägrätten kommer att variera mellan 4 och 5 meter bred.

El finns i närområdet (ca 750 m från transformator).

Dånöviken är djup så det går bra att komma in med större båt.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Geta
Utgångspris
60 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytning och sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
1 procent av moderfastighetens (65-403-2-133) andelar i alla samfällda jord– och vattenområden ingår i försäljningen.
Beteckning
65-403-2-133
Gravitationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Tomtareal
ca 7000 m²