Fritidsobjekt, Tomter

Strandområde i Dånö, Geta

Utgångspris: 58 000 €
Kommun Geta
Yta ca 7000 m²
Tomtareal 7 000 m²
Utgångspris 58 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartor och bilder

Ladda ner

Beskrivning

Ett ca 7 000 m² stort, outbrutet strandområde i Dånö, Geta med ca 70 meter lång stenig strandlinje med österläge mot vackra Dånöviken.

Tomten har en vacker utsikt mot Dånöviken och dess omgivningar.

I köpeskillingen ingår 2 % av moderfastighetens andelar i samfällda land- och vattenområden (se fastighetsregisterutdraget som går att ladda ner som bilaga).

Området är vistelsevänligt, delvis bergsbundet, rikligt trädbevuxet och sluttar ner mot stranden.

Området är skogsbevuxet med möjliga byggnadsplatser med högt läge, vilket kan ge en vacker utsikt ut över Dånöviken om man hugger ut skogen nedanför.

Köparen erhåller vägrätt med 6 m bredd längs östra rån fram till befintlig väg.

El finns i närområdet (ca 550 m från transformator).

Dånöviken är djup så det går bra att komma in med större båt och även segelbåt om man anlägger en bra flytbrygga.

Nere vid stranden så finns den sydöstra råstenen (nr 53) markerad med en vit plastkasse invid den största stenen vid strandlinjen.

Den stora stenen syns bra på strandbilderna så att man får en uppfattning var området börjar och sen går rågränsen ca 70 m norrut längs stranden.

Det finns inte råstenar i nordvästra och nordöstra hörnen eftersom tomten är outbruten.

 

Körbeskrivning

Från Getavägen fortsätter man tills den byter till Finnövägen. Från Finnövägen tar man höger mot Dånö på Dånövägen. Fortsätt rakt ca 5 km tills vägen byter till Dånöbyväg (vägen längst till vänster när Dånövägen slutar). Fortsätt ca 250 meter och sväng av till vänster och efter ca 440 m så skall vägrätten börja till vänster om vägen.

Fortsätt ca 140 m så går det att parkera bilen till höger invid vägen medan man går och tittar på området.

Uppe på bergskanten ca 30-40 m (nordost) från parkeringen så finns en vit plastkasse fastknuten på en rotvälta och just intill finns råstenen (nr 88) som markerar områdets sydvästra hörn.

 

Dokument som finns att ladda ner på hemsidan

  • Kartutdrag
  • Fastighetsregisterutdrag
  • Köranvisning

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Geta
Utgångspris
58 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytning och sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
2 procent av moderfastighetens (65-403-2-133) andelar i alla samfällda jord– och vattenområden ingår i försäljningen.
Beteckning
65-403-2-133
Gravitationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Tomtareal
ca 7000 m²