Fritidsobjekt, Tomter

Vacker strandfastighet på holmen Gloö i Brändö

Begärt pris: 32 000 €
Adress Kalvholm i Brändö
Kommun Brändö
Tomtareal 52 920 m²
Begärt pris 32 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Karta på fastigheten och översiktskarta

Ladda ner

Byggnadsordning för Brändö kommun

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Kartor på samfällda vatten- och landomårde

Ladda ner

Beskrivning

Fin strandfastighet om 5,292 ha som består av en stor udde vid namn Kalvholm som utgör sydvästra delen av holmen Gloö samt ungefär hälften av en namnlös holme/bergsklack/område om ca 0,36 ha som är belägen invid Brändö leden.

Fastigheten är obebyggd och så pass stor att det finns goda möjligheter att dela upp fastigheten i två mindre områden, som vardera passar bra för byggnation av fritidsboende och har tillgång till varsin vik med fina lägen till potentiella båtplatser.

Udden har ett skyddat läge och vackra bergspartier på den västra delen och två fina vikar i både den norra och södra delen av fastigheten.

Endast 1,6 sjömil till Brändö Andelshandel (ca 2,9 km), dvs ca 5 minuter med planande båt.

Fastigheten har vackra bergspartier och är beväxt med både enbuskar och lövträd.

Holmen är till karaktären vistelsevänlig och har en fin bergsbunden strandlinje mot söder, västern och norr.

I köpet ingår andel i två samfällda vattenområden 35-404-876-2 och 35-876-2-1 samt ett samfällt jordområde 35-878-1-1.

Fastighetsregisterutdrag på fastigheten samt kartor över samfällda områdena finns att ladda ner som bilagor på vår hemsida.

  • Andel i samfällt vattenområde 35-404-876-2 (Brändö bys Samfällda)
  • Andel i samfällt vattenområde 35-876-2-1 (samfällt vattenområde)
  • Andel i samfällt jordområde 35-878-1-1 (Stenbådans Landgrund).

Frågor rörande byggnation besvaras av kommuntekniker Bo Qvarnström och byggnadsordningen finns att ladda ner via vår hemsida.
www.brando.ax

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kalvholm i Brändö
Kommun
Brändö
Prisinformation
Nytt begärt pris: 32 000 €
Begärt pris
32 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut
Samfällda
Ja andel i två samfällda vattenområden 35-404-876-2 och 35-876-2-1 samt ett samfällt jordområde 35-878-1-1
Beteckning
35-404-4-36
Gravitationer
Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Tomtareal
ca 52920 m²