Tomter

Affärstomt invid Maxinge på Fågelberget i Sviby, Jomala

Utgångspris: 125 000 €
Kommun Jomala
Tomtareal ca 2 271 m²
Utgångspris 125 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Karta

Ladda ner

Beskrivning

Tomterna

Vid Blomstringevägen som löper fram alldeles väster om Sparhallen finns fyra tomter. De har planbeteckningen FA-1 vilket innebär att de är avsedda för småindustri- och affärsbyggnader. Byggnad kan även innehålla en bostad med en högsta våningsyta om 120 mför verksamhetens behov.

Tomternas exploateringstal är 0,3 och byggnad kan uppföras i II våningar.

Tomterna är till sin karaktär bergsbundna och de är sparsamt bevuxna med lågväxande barrträd.

Väganslutningar sker mot Blomstringevägen som är färdigt utbyggd och ytbelagd.

Vatten- och avloppsledningsnätet är färdigt utbyggt och anslutning sker enligt överenskommelse med Jomala kommuns tekniska avdelning.

Utbyggnad

Med tanke på att fastställda byggnadsplaner ger möjlighet till olika tomtindelningar rekommenderas att intressent kontaktar byggnadsmyndigheten vid Jomala kommun för att erhålla detaljerad rådgivning avseende tomtens utbyggnad.

Utgångspris
55 €/m2

 

 

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Jomala
Prisinformation
55€/m2
Utgångspris
125 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevs upprättande (270 €), offentliga köpvittnets arvode (120 €), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt ( 4 % av köpesumman ).
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Beteckning
Del av fastigheterna KASBERG 3:97 i Dalkarby, Jomala och BLOMSTRINGE 4:32 i Dalkarby, Jomala (170-424-4-32)
Tomtareal
ca 2271 m²