Övriga objekt

Andel i Kyrkoby samfällda vattenområden i Eckerö.

Begärt pris: 9 800 €
Kommun Eckerö
Begärt pris 9 800 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartor på samtliga sju skiften som ingår i samfällda vattenområdet 43-403-876-1

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag 43-403-1-65

Ladda ner

Beskrivning

Fastigheten Solberga Vattenandel i Kyrkoby, Eckerö.

Fastigheten består endast av andelar i Kyrkobys samfällda vattenområde 43-403-876-1 som är totalt 747,7 ha stort samt har en landareal om 0,5536 ha.

Samfälligheten består av 7 skiften, vilka framgår på kartorna som finns som bilagor. Andelens storlek framgår på fastighetsregisterutdraget som finns som bilaga.

Fastighetsbeteckning: 43-403-876-1
Namn: Smf.vattenområde
Registerenhetens art: Samfällt vattenområde
Kommun: Eckerö (043)
Registreringsdatum: 7.3.1989
Total areal: 748,3 ha
Landareal: 0,5536 ha
Vattenareal: 747,7 ha
Antal skiften: 7

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Eckerö
Prisinformation
Nytt begärt pris 9 800 €
Begärt pris
9 800 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Beteckning
43-403-1-65
Gravitationer
Överlåtes fritt från gravationer för gäld.