Tomter

Bostadstomt i Kungsö, Jomala.

Adress Hindersnäsvägen 2, AX-22130 Kungsö
Kommun Jomala
Tomtareal 2 530 m²

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Översiktskarta, detaljplan och dess bestämmelser

Ladda ner

Fastighetsregisterkarta, satellitkarta och översiktskarta

Ladda ner

Fastighetsregisterutdrag

Ladda ner

Beskrivning

Trevlig bostadstomt om 2530 kvm på detaljplanerat område för bebyggelse av egnahemshus.

På tomten får en byggnad om högst två lägenheter uppföras. Byggnaden får uppföras i max 1,5-plan och exploateringstalet är 0,1, vilket ger en byggnadsrätt om 253kvm.

Stor byggnadsruta som möjliggör alternativa placeringar för byggnationen.

Tomten är sly- och skogbeväxt och gränsar till parkområde i naturtillstånd på två sidor.

Kommunalteknik såsom vägar, vatten, gatubelysning och el är utbyggt i området.

Enskilt avlopp enligt kommunens direktiv (ansöks hos Jomala kommun).

Eftersom området är detaljplanerat har även personer som saknar Åländsk hembygdsrätt men som är bosatta i landskapet möjlighet att förvärva tomten för fast boende.

För information angående byggnation, vatten och avlopp hänvisar vi till kommunen www.jomala.ax.

För frågor angående elanslutning hänvisar vi till Ålands Elandelslag www.el.ax.

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Fastighetsregisterutdrag
  • Fastighetsregisterkarta
  • Detaljplan och detaljplanebestämmelser

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Hindersnäsvägen 2, AX-22130 Kungsö
Kommun
Jomala
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
Nej ingen andel i samfällda.
Beteckning
170-418-3-138
Gravitationer
Fastigheten överlåtes fri från gravationer för gäld.
Tomtareal
ca 2530 m²