Tomter

Bostadstomter med sjönära läge i Godby, Finström

Utgångspris: 68 000 €
Adress Imbölevägen, 22410 Godby
Kommun Finström
Tomtareal ca 5 000 m²
Utgångspris 68 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Delgeneralplan

Ladda ner

Tomtkarta med inritad vägrätt

Ladda ner

Servitutskarta

Ladda ner

Plan och byggnadsbestämmelser

Ladda ner

Beskrivning

Två outbrutna bostadstomter med sjönära läge i Godby, Finström.

Tomterna är belägna invid Imbölevägen ovanför småbåtshamnen i Färjsundet.

Endast ca 1 km till centrala Godby och ca 15 km till Mariehamn.

Nära till skola, dagis, affärer, Godbyhallen, allmän badplats, småbåtshamn m.m.

Vardera tomt har en areal om ca 5000 m2. Exploateringstalet är 0,15.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR: Tomterna är belägna inom planerat område för fast bosättning. Intressent som
saknar hembygdsrätt kan av Ålands landskapsregering beviljas jordförvärvstillstånd i syfte att förvärva tomt för fast
bosättning. I sådant fall skall tomtens storlek understiga 4.000 m2. För det fall att köpare saknar hembygdsrätt och
förvärv sker med stöd av jordförvärvstillstånd, kan tomtens storlek anpassas till i det närmaste 4.000 m2. Under förutsättning att tomtstorleken understiger 500o m2, kan garagebyggnad av standardformat uppföras. Explicit för denna situation är det begärda priset 63.000 € / tomt. Exploateringstalet är oförändrat.

Enligt gällande delgeneralplan får separat ekonomibyggnad för eget bruk uppföras på bostadstomter som utgör minst 5000 m2.

Infart till bägge tomterna (tomt A och tomt B) sker från Imbölevägen. Tomt A angränsar direkt gentemot Imbölevägen. Tomt B är belägen invid tomt A i sydvästlig riktning. Väganslutning till tomt B anordnas genom 5 m bred servitutsväg, vilken skall placeras på tomtområde A längsmed dess rålinje gentemot grannfastighet (markerad med pil på kartmaterial). Vardera tomtägare ansvarar för kostnad för byggande och underhåll av servitutsvägen i proportion till sin respektive nytta av vägservitutet. Vardera tomtägare ansvarar även för kostnad för byggande av el- och vattenledning samt övriga anslutningar till respektive tomt.

I sammanhanget skall noteras att direkt angränsande till tomt B i sydvästlig riktning finns i enlighet med delgeneralplanen ytterligare en tomt (BE). Härav följer att köpare till tomt B skall vara medveten om att vägservitut till tomt C kommer att anordnas på tomtområde B längsmed dess rålinje gentemot grannfastighet (markerad med pil på kartmaterial).

Tomt C är ej till salu.

Fastigheten belastas av rätt till ledningsområde för Ålands elandelslag samt Ålands vatten Ab. Ledningsområdet (ÅEA) är nedgrävt invid fastighetens (byggplatsernas) östra rålinje gentemot jordbruksmark. Vattenledningen är nedgrävd på fastighetens åkermark, närbeläget området för byggplatserna (BE).

El och kommunalt vatten invid tomterna. För vardera tomt behöver  man anlägga enskilt avlopp enligt gällande bestämmelser.

Köparna står själva för kostnaderna för byggandet av vägen och dess underhåll enligt fördelning som fastställs vid vägförrättningen.

Köparna svarar för kostnaderna för anslutning till kommunalt vatten och elnätet till respektive tomt.

 

Tomt
Storlek
Utgångspris
Tomt A
ca 5000 m²
68 000€
Tomt B
ca 5000 m²
68 000€

 

 

Dokument som finns att ladda ner på vår hemsida

  • Delgeneralplan för Godby och dess bestämmelser
  • Fastighetsregisterkarta med tomterna ungefärligt inritade
  • Servitutskarta

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Imbölevägen, 22410 Godby
Kommun
Finström
Prisinformation
Utgångspris 68000 €/tomt
Utgångspris
68 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lantmäterikostnaden för tomtens utbrytning samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad (minst 50%) är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tillträde
Omgående efter köpslut.
Samfällda
Nej
Beteckning
60-408-3-61
Tomtareal
ca 5000 m²