Tomter

Radhustomter i Överby, Jomala.

Utgångspris: 91 305 - 114 180 €
Adress Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen
Kommun Jomala
Utgångspris 91 305 - 114 180 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Beskrivning

Centralt i Jomala, endast 8 km från Mariehamn, finns tre tomter för radhusbyggnader. Tomternas areal är väl tilltagna och ligger mellan 3 043,5 – 3 806 m2. Samtliga tomter gränsar mot parkområde.

Tomterna har en byggrätt om 20 % av tomtarealen. Tomterna är planerade för radhus i 1,5-plan. Undantag för 1-plan beviljas förutsatt att fasadlivets höjd är minst 3,6 meter. Taklutningen ska vara mellan 1:2 och 1:1,5.

Fasadmaterial i trä eller puts.

På tomterna får två ekonomibyggnader om maximalt 100 m2 uppföras.

 

Infrastruktur

Till tomterna har dragits väg, vatten och avlopp.

Fibernät samt telefon.

Anslutningarna bekostas av köparen.

Alla vägar, gång- och cykelvägar är asfalterade och har gatubelysning. Asfalterad gång- och cykelväg till Överby daghem.

 

Övrigt

Tomterna är planerade och uppmätta i detaljplanen men inte rålagda och utbrutna. Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättning.

 

Adress

Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen, AX-22150 Jomala

 

TOMTNR.                KVARTER AREAL UTGÅNGSPRIS
1 4372 3 806 m² 114 180 €
2 4373 3 043,5 m² 91 305 €
3 4373 3 043,5 m² 91 305 €

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen
Kommun
Jomala
Utgångspris
91 305 - 114 180 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt utbrytning av tomt. Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tillträde
Omgående efter köpslut