Fritidsobjekt

Rönnkobben i Kallsö, Föglö

Begärt pris: 20 000 €
Kommun Föglö
Tomtareal 9 000 m²
Begärt pris 20 000 €

Dokument att ladda ner

Utskriftsvänlig information av objektet

Prospekt

Ladda ner

Kartutdrag

Ladda ner

Beskrivning

Rönnkobben i Kallsö, Föglö är en kal ytterskärsholme om ca 0,9 ha.

Finns lite tillandningar runt holmen som kan lösas in via tillandningsskifte så att arealen överstiger en 1 ha.

I försäljningen ingår 10 % av moderfastighetens andel i samfällda vattenområdet 62-415-876-2.

Holmen ligger vackert med öppen utsikt åt alla väderstreck.

Intressenter kan fara ut och se på holmen när som helst och för frågor gällande byggnation så hänvisar vi till kommuntekniker Hans-Kristian Skaag vid Föglö kommun.

 

Utdrag ur Föglö kommuns byggnadsordning

4 BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE

Holmar som saknar mark lämplig såsom byggnadsplats, längre än 30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda. Kala obebyggda holmar och skär kan bebyggas om holmens terräng särskilt väl lämpar sig för bebyggelse. Vid dessa fall skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu-, båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. Strandlinjens minsta längd om femtio (50) meter samt minsta avstånd mellan byggnad och strandlinje om trettio (30) meter motiveras med PBL 1 §. Begränsningar behövs också för att man skall uppnå en bra livsmiljö samt en hållbar bebyggd miljö.

Visning

Visning görs enligt överenskommelse, är du intresserad kan du kontakta mäklaren!

Mäklare

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post om det är något du funderar över.

Markus Fellman

VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne Tel: +358 (0)18 27306 Tel: +358 (0)457 082 3899 E-post: [email protected]

Fakta om objektet

Kontakta mäklaren om det är någon information du saknar.

Adress
Kommun
Föglö
Prisinformation
Nytt begärt pris 20 000€
Begärt pris
20 000 €
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (300 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (128 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut
Samfällda
I försäljningen ingår 10 % av moderfastighetens andel i samfällda vattenområdet 62-415-876-2.
Beteckning
62-415-1-21
Gravitationer
Holmen överlåtes fri från gravationer för gäld, dvs den är ej pantsatt.
Tomtareal
ca 9000 m²